E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makaler Gönder

Yayın Kurulu- Van Tıp Dergisi | Van Medical Journal

Yayın Kurulu

Dergi Sahibi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mustafa TUNCER

Editör

Cengiz Demir, Türkiye

Yardımcı Editörler

Recep Yıldızhan, Türkiye
Mehmet Parlak, Türkiye
Serap Güneş Bilgili, Türkiye

Bölüm Editörleri

Numan Çim, Türkiye
Nazım Bozan, Türkiye
Selami Ekin, Türkiye
Abdullah Yıldırım , Türkiye

Yabancı Dil Editörleri

Saliha Yıldız, Türkiye

Biyoistatistik Editörleri

Sıddık Keskin, Türkiye
Gazel Ser, Türkiye

Copyright © 2017 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale