E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makaler Gönder

Van Med J: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
KLINIK ARAŞTIRMA
1.
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Akut İntoksikasyonlar: Retrospektif Değerlendirme
Acute Intoxications Admitted to Intensive Care Unit: Retrospective Evaluation
Ayhan Kaydu, Ferit Akil, Esref Arac, Ozgur Yilmaz, Erhan Gökcek, Yakup Aksoy, Cem Kıvılcım Kaçar


2.
Şiddetli akut pankreatite bağlı mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda mortalite ve klinik prognozda CT şiddet indeksi, APACHE II ve Ranson skorlama sistemlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of CT severity index, Ranson and APACHE II and Ranson scores for clinical course and mortality in mechanically ventilated patients depend to severe pancreatitis
Gürhan Adam, Erdem Koçak, Celal Çınar, Füsun Adam, Canan Bor, Mehmet Korkmaz, Mehmet Uyar


3.
Farklı tek eğe sistemlerinin kullanımına bağlı olarak apikalden taşan debrisin değerlendirilmesi
Evaluation of the apically extruded debris associated with the use of different single-file systems
Ozgur Genc Sen, Esin Özlek


4.
Sekundum ASD Kapatılmasında Taze Otolog Prikardiyal Yama Kullanımı
Fresh Autolog Pericardial Patch Closure in Secundum Atrial Septal Defect
Aydemir Koçarslan, Mehmet Salih Aydın, İbrahim Halil Altıparmak, Abdussemet Hazar, Mustafa Göz


5.
Unilateral Mandibular Koronoid Hiperplazisi Olgularının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesi
Investigation of Unilateral Mandibular Coronoid Hyperplasia Cases Using Cone Beam Computed Tomography
Ersen Bilgili


6.
Süt sağma ile ilişkili karpal tünel sendromu
Milking-related carpal tunnel syndrome
Ece Özdemir Öktem, Emine Eda Kurt, Aysu Yetiş, Burç Esra Şahin


7.
Variköz venleri olan hastalarda trombofilik mutasyonların sıklığı
Prevalence of the genetic mutations in patients with varicose veins
Meral Ekim, Hasan Ekim


8.
Platelet Dağılım Genişliği ile Papiller Troid Kanseri İlişkisi
Relationship Between Platelet Distribution Width and Papillary Thyroid Cancer
Özkan Yılmaz, Remzi Kızıltan


9.
Laparoskopik Kolesistektomide Endobag Kullanımının Port Yeri Enfeksiyonuna Etkisi
The Effect of Endobag Usage on Port Site Infection During Laparoscopic Cholecystectomy
Şükrü Taş, Ömer Faruk Özkan, Aslı Kiraz, Umut Ercan, Yılmaz Akgün


DERLEME
10.
Malign Plevral Efüzyonlar: Tanı ve Tedavi
Malignant Pleural Efusions: Diagnosis and Treatment
Ufuk Çobanoğlu, Remzi Kızıltan, Özgür Kemik

Copyright © 2017 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale