E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Van Med J: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Hemoglobin F ve İlişkili Klinik Durumlar
Hemoglobin F and Related Conditions
Vedat Uygun, Gülsün Tezcan Karasu
doi: 10.5505/vtd.2016.96268   2016; 23 - 2 | Sayfalar 229 - 234

OLGU SUNUMU
2.
Alfa 1 Antitipsin Eksikliğinde Moleküler Tanının Önemi: Olgu Sunumu
The Importance of Molecular Diagnosis in Alpha 1 Antitrypsin Deficiency: Case Report
Gülay Güleç Ceylan, Ayşegül Şentürk, Canan Hasanoğlu
doi: 10.5505/vtd.2016.75271   2016; 23 - 1 | Sayfalar 92 - 94

DERLEME
3.
Femur Boyun Kırıklarında Güncel Yaklaşımlar
Current Approaches In Femoral Neck Fractures
Sezai Özkan, Cihan Adanaş
doi: 10.5505/vtd.2018.97659   2018; 25 - 1 | Sayfalar 76 - 81

KLINIK ARAŞTIRMA
4.
Overin Granüloza Hücreli Tümörleri: Tek Merkez Deneyimi
Ovarian granulosa cell tumours: A Single Center Experience
Nurhan Önal Kalkan, Ergin Turgut, Ayşe Öter Almalı, Recep Yıldızhan, Ali Korusarı, Erkan Doğan
doi: 10.5505/vtd.2017.63634   2017; 24 - 1 | Sayfalar 7 - 11

DERLEME
5.
Sağ Atriyum Anatomisi ve Klinik Önemi
Right Atrial Anatomy and Clinical Significance
Necat Koyun, Fatma Nur Gümrükçüoğlu, Hasan Ali Gümrükçüoğlu
doi: 10.5505/vtd.2016.77440   2016; 23 - 1 | Sayfalar 132 - 141

6.
Güncel bilgiler ışığında gebelikte demir eksikliği anemisi: Demir desteği kime? Ne zaman? Ne kadar?
Current information about iron deficiency anemia in pregnancy: Iron supplementation for whom? When? How much?
Tayfun Vural, Aykut Özcan, Muzaffer Sancı
doi: 10.5505/vtd.2016.58070   2016; 23 - 4 | Sayfalar 369 - 376

7.
Gelişimsel Kalça Displazili Çocuklarda Tedavi Yöntemleri
Treatment Methods in The Patients With Developmental Dysplasia Of Hip
Şükriye İlkay Güner, Savaş Güner
doi: 10.5505/vtd.2017.38039   2017; 24 - 3 | Sayfalar 204 - 209

8.
Şilotoraks’ın Değerlendirilmesi: Etiyoloji, Klinik bulgular, Tanı ve Tedavi Yöntemleri
Evaluatıon of Chylothorax: Etiology, Clınıcal Symptoms, Diagnosıs and Treatment Methods
Ufuk Çobanoğlu, Selami Ekin, Özgür Kemik
doi: 10.5505/vtd.2017.32154   2017; 24 - 3 | Sayfalar 198 - 203

OLGU SUNUMU
9.
Kandida Suşuna Bağlı İdrar Yolu Enfeksiyonu: İki Olgu Sunumu
Urınary Tract Infectıons Caused By Candıda Straın: Two Case Reports
Mehmet Çelik, Ali İrfan Baran, Mahmut Sünnetçioğlu, Ümit Yakan, M. Kasım Karahocagil
doi: 10.5505/vtd.2016.55991   2016; 23 - 2 | Sayfalar 222 - 224

KLINIK ARAŞTIRMA
10.
Megaloblastik Anemi Tanılı 34 Hastanın Laboratuvar Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Laboratory Parameters in Patients with Megaloblastic Anemia
Erdal Kara, Senar Ebinç, Ömer Ekinci, Cengiz Demir
doi: 10.5505/vtd.2016.05694   2016; 23 - 1 | Sayfalar 77 - 80

DERLEME
11.
Primeri Bilinmeyen Boyun Metastazlarına Güncel Yaklaşım
Current Approaches to Primary Unknown Neck Metastases
Yeşim Başal, Aylin Eryılmaz
doi: 10.5505/vtd.2016.13262   2016; 23 - 3 | Sayfalar 294 - 300

OLGU SUNUMU
12.
Preauriküler Sinüs/Kist: Olgu Sunumu
The Preauricular Sinus / Cyst: A Case Report
Nazim Bozan, Yunus Feyyat Sakin, Ahmet Gözen, Ferhat Bozkuş
doi: 10.5505/vtd.2016.83364   2016; 23 - 4 | Sayfalar 352 - 356

DERLEME
13.
Oral Kemoterapi Uygulamasında Anahtar Unsur: Hasta Uyumu
Key Element in Oral Chemotherapy: Patient Adherence
Elif Sözeri, Sevinç Kutlutürkan
doi: 10.5505/vtd.2016.43027   2016; 23 - 3 | Sayfalar 290 - 293

14.
Diyabetik Ayak Ülserlerinde Etiyoloji ve Tedavi
Etiology and Treatment of Diabetic Foot Ulcers
Meral Ekim, Hasan Ekim
doi: 10.5505/vtd.2016.04834   2016; 23 - 2 | Sayfalar 235 - 241

KLINIK ARAŞTIRMA
15.
Anjiotensin Konverting Enzim İnhibitörü ve Anjiotensin Reseptör Blokeri İlaç Tedavilerinde “Karın Ağrısı”
“Abdominal pain” due to angiotensin converting enzyme inhibitor and angiotensin receptor blocker treatment
Şevket Arslan, Ramazan Uçar, Esma Uçar, Bülent Savut, Serhat Sayın, Kültigin Türkmen, Ahmet Zafer Çalışkaner
doi: 10.5505/vtd.2016.55264   2016; 23 - 4 | Sayfalar 313 - 317

OLGU SUNUMU
16.
Geç Tanı Konulmuş Dev Apendiks Müsinöz Kistadenomu
Delayed Diagnosis of Gigantic Appendix Mucinous Cystadenoma
Mustafa Alimoğulları, Hakan Buluş, Gökhan Akkurt, Utku Tantoğlu
doi: 10.5505/vtd.2016.66347   2016; 23 - 4 | Sayfalar 348 - 351

KLINIK ARAŞTIRMA
17.
Gecekondu Bölgesinde Yaşayan Evli Kadınlarda Şişmanlık Sıklığı ve Etki Eden Faktörler
Prevalence and Risk Factors of Obesity among Married Women Living in Squatter Neighborhood
Hatice Balcı Yangın, Hınçal Sevi
doi: 10.5505/vtd.2016.40469   2016; 23 - 1 | Sayfalar 1 - 6

DERLEME
18.
Polikistik Over Sendromunda Uzun Dönem Sağlık Sorunları
Long Term Health Problems Caused by Polycystic Ovary Syndrome
Begüm Yıldızhan, Gökçe Anık İlhan
doi: 10.5505/vtd.2016.22931   2016; 23 - 3 | Sayfalar 301 - 306

KLINIK ARAŞTIRMA
19.
Seroprevalence of Rubella Virus among Pregnant Women in Eastern Black Sea Region
Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Gebe Kadınlarda Rubella Virus Seroprevalansı
Şenol Şentürk, Mehmet Kağıtcı, Gülşah Balık, Kazım Şahin, Figen Kır Şahin
doi: 10.5505/vtd.2016.98598   2016; 23 - 3 | Sayfalar 242 - 245

20.
Dental Ağrı ve Enfeksiyon Tedavisinde Tercih Edilen İlaçların Belirlenmesi
Determination of Preferred Drugs in Management of Dental Pain and Infection
Volkan Kaplan, Levent Ciğerim, Zeynep Dilan Orhan, Saadet Çınarsoy Ciğerim
doi: 10.5505/vtd.2018.92905   2018; 25 - 2 | Sayfalar 220 - 227
Copyright © 2018 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale