E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Acil ve Elektif Sezaryen Sonrası Kronik Ağrı Sıklığı [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(3): 346-352 | DOI: 10.5505/vtd.2019.03206  

Acil ve Elektif Sezaryen Sonrası Kronik Ağrı Sıklığı

Hakan Tapar1, Serkan Dogru1, Serkan Karaman1, tugba karaman1, Hatice Yilmaz Dogru2, mustafa süren1
1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Tokat,Türkiye
2Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıları Ve Doğum,Tokat,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik ağrı cerrahi ile ilişkili olabilen yaygın bir halk sağlığı problemidir. Kronik ağrı psikolojik sorunlara ve diğer insanlarla iletişim bozukluğuna yol açabilir. Bu çalışma hem acil hemde elektif sezaryen sonrası kronik ağrı sıklığını araştırmayı amaçladı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma 85 hastayı analiz eden prospektif bir çalışmadır. Hastalar acil ve elektif sezaryen olan hastalar olarak iki gruba ayrıldı. Çalışma iki ayrı altı aylık periyodu içeren bir yıllık bir çalışmaydı. İlk altı ay hasta verileri toplandı ikinci altı ayda hastalar telefonla arandı. Hastaların kronik ağrısı acil veya elektif sezaryen olup olmamalarına göre değerlendirildi.
BULGULAR: Elektif sezaryen hastalarının %14.5’inde, acil sezaryen hastalarının %18.9’unda kronik ağrı bulundu. Gruplar arasında istatiksel olarak önemli bir fark bulunmadı (p=0.595; p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kronik ağrı sıklığına göre acil ve elektif sezaryen hastaları arasında herhangi bir fark bulunmadı.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen, kronik ağrı, elektif, acil


Chronic Pain Incidence After Elective and Emergency Caesarean Sections

Hakan Tapar1, Serkan Dogru1, Serkan Karaman1, tugba karaman1, Hatice Yilmaz Dogru2, mustafa süren1
1Tokat Gaziosmanpasa University, Faculty Of Medicine, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Tokat, Turkey
2Tokat Gaziosmanpasa University, Faculty Of Medicine, Department Of Gynecology And Obstetric, Tokat, Turkey

INTRODUCTION: Chronic pain is a common health problem that may be associated with surgery. Chronic pain can lead to psychosocial issues and a deterioration in the communication with other people. This study was aimed to investigate the frequency of chronic pain in patients who underwent both elective and emergency caesarean sections.
METHODS: This study was a prospective study enrolled 85 patients. These patients had all undergone caesarean section procedures, and were divided into two groups whether underwent the type of the procedure as elective or emergency. The study comprised of two distinct six-month periods completed in one year. Patients’ data were collected in the first six months, and the patients were called by phone in the second six-month period. The patients’ chronic pain was evaluated with respect to whether the caesarean section was performed elective or emergency.
RESULTS: Chronic pain was found in 14.5% of the patients underwent elective caesarean section and in 18.9% of the patients underwent emergency caesarean section. A statistically significant relationship was not shown between groups (p=0.595; p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: No difference is found between emergency or elective caesarean section patients according to chronic pain incidence

Keywords: Caesarean section, chronic pain, elective, emergency


Hakan Tapar, Serkan Dogru, Serkan Karaman, tugba karaman, Hatice Yilmaz Dogru, mustafa süren. Chronic Pain Incidence After Elective and Emergency Caesarean Sections. Van Med J. 2019; 26(3): 346-352

Sorumlu Yazar: Hakan Tapar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale