E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Strok’u Taklit Eden Mantar Zehirlenmesi. Olgu Sunumu ve Literatürün Kısaca Gözden Geçirilmesi [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(3): 427-429 | DOI: 10.5505/vtd.2018.09821  

Strok’u Taklit Eden Mantar Zehirlenmesi. Olgu Sunumu ve Literatürün Kısaca Gözden Geçirilmesi

Erdinç Şengüldür, İskender Aksoy, Celal Katı, Türker Yardan, Ahmet Baydın
Ondokuz Mayıs Üniversitsi

Mantar zehirlenmeleri günlük acil servis pratik uygulamasında zehirlenmeler içinde önemli bir yere sahiptir. Hastalar mantara ve toksinin türüne göre farklı klinik tablolar ile hastaneye başvurabilirler. Pantherina sendromu, serebrovasküler hastalıklarla karışabilen bir klinik tablodur. Aynı aileden üç hasta, yeni gelişen bilinç bulanıklığı, afazi ve midriyazis belirtileri ile acil servise başvurdu. İlk hasta değerlendirildiğinde, mevcut semptomlarla birlikte hipertansif ensefalopati tanısı konuldu. Bununla birlikte, benzer semptomlara sahip ikinci ve üçüncü hastada anamnezin derinleştirilmesi ile mantar yemekten kuşkulanıldı. Hastalar acil yoğun bakım ünitesinde tedavi edildi. İki hasta 24 saat içinde düzeldi ve bir hastanın semptomları 72 saate kadar devam etti. Pantherina sendromu erken başlangıçlı, konfüzyon, afazi ve midriyaz gibi nörolojik semptomlarla karakterize bir klinik durumdur. Tedavi genellikle destek tedavisidir. Mide yıkama ve aktif kömür erken dönemde faydalı olacaktır. Benzodiazepinler aşırı ajitasyon durumunda kullanılabilir. Pantherina sendromu, akut konfüzyonel bir durumla başvuran hastalarda klinisyenlerin düşünmesi gereken tanılardan biridir.

Anahtar Kelimeler: zehirlenme, strok, acil servis


Mushroom Poisoning Imitating Stroke. Report of a Case and a Brief Review of the Literature

Erdinç Şengüldür, İskender Aksoy, Celal Katı, Türker Yardan, Ahmet Baydın
Ondokuz Mayıs University

Mushroom poisoning has an important place in the poisonings applied to emergency department (ED). Patients may present with different toxoids according to the fungus and toxin fecalin. Pantherina syndrome is a tablature that can interfere with cerebrovascular diseases due to clinical presentation. Three patients from the same family were admitted to our ED with newly developed symptoms of confusion, aphasia and mydriasis. When the first patient was evaluated, the diagnosis of hypertensive encephalopathy was first considered with the current symptoms. However, after the application of the second and third patients with similar symptoms, the anamnesis was deepened and the story of eating a mushroom was questioned. Patients are treated in the emergency ICU. Two patients recovered within 24 hours, and the symptoms of one patient continued for up to 72 hours. Pantherina syndrome is a toxicoma characterized by early onset, confusion, neurological symptoms such as aphasia and mydriasis. Treatment is generally supportive treatment. Stomach lavage and activated charcoal will be useful in the early period. Benzodiazepines can be used in extreme agitation. Pantherina syndrome is one of the diagnoses that clinicians should actually have in patients presenting with an acute confusional condition.

Keywords: poisoning, stroke, emergency department


Erdinç Şengüldür, İskender Aksoy, Celal Katı, Türker Yardan, Ahmet Baydın. Mushroom Poisoning Imitating Stroke. Report of a Case and a Brief Review of the Literature. Van Med J. 2018; 25(3): 427-429

Sorumlu Yazar: Ahmet Baydın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale