E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Kronik Hepatit C Genotip 1 de Güncel Tedavi [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(4): 547-551 | DOI: 10.5505/vtd.2018.14890  

Kronik Hepatit C Genotip 1 de Güncel Tedavi

Mesut Aydın1, Ahmet Cumhur Dülger2
1Batman Bölge Devlet Hastanesi,Gastroenteroloji Birimi,Batman,Türkiye
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,gastroenteroloji Bilim Dalı,Van,Türkiye

Hepatit C virüsü (HCV) hem akut ve kronik hepatite sebep olur. Akut enfeksiyondan sonra hastaların yaklaşık %80’inde kronik enfeksiyon gelişir. Kronik hepatit C (KHC) yıllar içinde ilerleyici bir seyir izleyerek siroz, hepatosellüler karsinom (HCC) veya karaciğer transplantasyonu ile sonuçlanabilir. Dünyada karaciğer transplantasyonunun en sık nedenleri arasında yer alır. Son zamanlarda KHC tedavisinde veren baş döndürücü gelişmeler olmuştur. Yeni gelişmelerle %90 -95 in üzerinde başarı oranı sağlanmış olması gelecek için ümit vericidir.

Anahtar Kelimeler: Direk etkili antiviral, Hepatit C virüsü, kronik hepatit C


Current Treatment Of Chronıc Hepatıtıs C Genotype 1

Mesut Aydın1, Ahmet Cumhur Dülger2
1Department Of Gastroenterology,Batman State Hospital,Batman,Turkey
2Department of Gastroenterology,Van Yuzuncu Yil University,Van,Turkey

Hepatitis C virus (HCV) causes both acute and chronic hepatitis. Following acute HCV infection, chronic infection develops in about %80 of patients. In years, Chronic hepatitis C can progress to cirrhosis, hepatocellular carcinoma (HCC) or may result in liver transplantation. It is one of the most common causes of liver transplantion in the world. Recently, the treatment of CHC has dramatically improved. The success rate of over 90-95% with new developments in treatment, is promising for the future.

Keywords: Direct acting antiviral, Hepatitis C virus, chronic hepatitis C


Mesut Aydın, Ahmet Cumhur Dülger. Current Treatment Of Chronıc Hepatıtıs C Genotype 1. Van Med J. 2018; 25(4): 547-551

Sorumlu Yazar: Mesut Aydın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale