E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Obesite cerrahisi sonrası aşırı kilo kaybı komplikasyonu olarak unilateral peroneal nöropati: olgu sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(1): 65-67 | DOI: 10.5505/vtd.2018.21043  

Obesite cerrahisi sonrası aşırı kilo kaybı komplikasyonu olarak unilateral peroneal nöropati: olgu sunumu

Yılmaz İnanç1, Mustafa Gökçe1, Deniz Tuncel1, Sabriye Özçekiç Demirhan2, Songül Bavli1
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.Kahramanmaraş
2ŞanlıUrfa Devlet hastanesi.ŞanlıUrfa

Peroneal nöropatinin nadir sebeplerinden birisi de vücut ağırlığının % 15 den fazlasının kaybedilmesidir. Bu çalışmada, aşırı kilo kaybı sonrası gelişen unilateral peroneal nöropati olgusu sunulmuştur. Olgu 7 ay önce obezite cerrahisi geçirmişti ve yaklaşık 7 ay icerisinde 35 kilo vermişti. Dikkatli klinik sorgulama, nörolojik muayenenin yanı sıra, elektrofizyolojik inceleme tanı ve tedavi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Obezite cerrahisi, kilo kaybı, peroneal sinir paralizisi


Unilateral peroneal neuropathy as a complication of weight loss after obesity surgery: case report

Yılmaz İnanç1, Mustafa Gökçe1, Deniz Tuncel1, Sabriye Özçekiç Demirhan2, Songül Bavli1
1Kahramanmaras Sutcu Imam University.Kahramanmaras
2ŞanlıUrfa state hospital.ŞanlıUrfa

One of the rare causes of peroneal neuropathy is the loss of 15% of the body weight. In the present study, unilateral foot drop following extreme weight loss has been reported. Case 7 months ago had under gone bariatric surgery and gave 35 kilos in about 7 months within. careful clinical interrogation, neurological examination as well as electrophysiological examination are important for diagnosis and treatment.

Keywords: Obesity surgery, weight loss, Peroneal nerve paralysis


Yılmaz İnanç, Mustafa Gökçe, Deniz Tuncel, Sabriye Özçekiç Demirhan, Songül Bavli. Unilateral peroneal neuropathy as a complication of weight loss after obesity surgery: case report. Van Med J. 2018; 25(1): 65-67

Sorumlu Yazar: Yılmaz İnanç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale