E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Miyopik Foveoskisisli Hastalarda Vitrektomi Ve İnternal Limitan Membran Soyulmasının Uzun Dönem Sonuçları [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(1): 45-49 | DOI: 10.5505/vtd.2020.25348  

Miyopik Foveoskisisli Hastalarda Vitrektomi Ve İnternal Limitan Membran Soyulmasının Uzun Dönem Sonuçları

İhsan Çakır, Gökhan Demir, Ali Demircan, Dilek Yasa, Korhan Fazıl, Mehmet Emin Sucu, Zeynep Alkın
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Beyoglu Göz Egitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Yüksek miyopiye bağlı foveoskizisi (MF) olan hastalarda pars plana vitrektomi (PPV) ve internal limitan membran (İLM) soyulmasının uzun dönem sonuçlarını değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Geriye dönük olarak yapılan bu çalışmada MF nedeniyle PPV ve İLM soyulması yapılan hastaların dosyaları incelendi. En iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK) ve EİDGK’deki değişim değerlendirildi. Optik koherens tomografi (OKT) kullanılarak ameliyat öncesi fovea dekolmanı (FD), ameliyat sonrası elipsoid zon defektinin (EZD) varlığı, ameliyat öncesi ve sonrası santral makula kalınlığında(SMK) değşim değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya 20 hastanın 25 gözü dahil edildi. Ameliyat öncesi EİDGK ortalama 1,41±0,32 logMAR (1,0-1,8 logMAR) iken, ameliyat sonrası EİDGK 0,87±0,41 logMAR (0,3-1,8 logMAR) olarak bulundu. Ameliyat sonrası 20 gözde (%80) görme keskinliğinde artış elde edilirken, 4 gözde (%16) görme keskinliğinde değişiklik olmadığı ve 1 gözde (%4) ise azalma olduğu görüldü.
Ameliyat öncesi (SMK) ortalama 683,8±155,4 µm iken, ameliyat sonrası 262,6±46,5 µm olarak saptandı. Ameliyat öncesi ile kıyaslandığında SMK’de ameliyat sonrası 1. yılda anlamlı olarak azalma görüldü (p<0.001). Gözlerin 20’sinde (%80) foveoskizis ameliyat sonrası 1. yılda anatomik olarak tamamen düzelirken; 5 gözde (%20) OKT’de SMK’de azalma ve foveoskiziste kısmi düzelme olduğu halde tam olarak ortadan kaybolmadığı saptandı.


TARTIŞMA ve SONUÇ: MF için uygulanan vitrektomi ve İLM soyulmasının görme keskinliği artışı ve anatomik düzelme sağlamada etkili ve güvenilir bir cerrahi yöntem olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Miyopik Foveoskisis, Vitrektomi, İnternal Limitan Membran Soyulması


Long-Term Outcomes Of Vitrectomy And Internal Limitıng Membrane Peeling For Myopic Foveschisis

İhsan Çakır, Gökhan Demir, Ali Demircan, Dilek Yasa, Korhan Fazıl, Mehmet Emin Sucu, Zeynep Alkın
University of Health Sciences, Beyoglu Eye Training and Research Hospital

INTRODUCTION: To evaluate the long-term results of pars plana vitrectomy (PPV) combined with internal limiting membrane (ILM) peeling in patients with myopic foveoschisis (MF)
METHODS: In this retrospective study, the medical records of the patients who underwent PPV combined with ILM peeling due to myopic foveoschisis were examined. The best corrected visual acuity (BCVA) and the change in BCVA were evaluated. Preoperatively fovea detachment (FD), presence of postoperative ellipsoid zone defect (EZD), and preoperative and postoperative central macular thickness (SMC) were evaluated using optical coherence tomography (OCT).
RESULTS: Twenty-five eyes of 20 patients were included in the study. The mean preoperative BCVA was 1.41 ± 0.32 logMAR (1.0-1.8 logMAR) and postoperative BCVA was 0.87 ± 0.41 logMAR (0.3-1.8 logMAR). Postoperative visual acuity improved in 20 eyes (80%). Postoperatively, 4 eyes (16%) had no change in visual acuity and 1 eye (4%) had a decrease in visual acuity.
The mean CMT was 683.8 µm ± 155.4 and 262.6 µm ± 46.5 preoperatively and postoperatively, respectively. There was a significant decrease in CMT in the first year after surgery when it was compared with the preoperative CMT (p <0.001). In 20 (80%) eyes, foveoschisis was completely resolved anatomically in the first year after surgery. In 5 eyes (20%), there was a decrease in CMT in the OCT, and a partial improvement in the foveoschisis.

DISCUSSION AND CONCLUSION: It is concluded that vitrectomy combined with ILM peeling in the treatment of myopic foveoschisis is an effective and reliable surgical method for increasing visual acuity and providing anatomical improvement.

Keywords: myopic foveoschisis, vitrectomy, internal limiting membrane peeling


İhsan Çakır, Gökhan Demir, Ali Demircan, Dilek Yasa, Korhan Fazıl, Mehmet Emin Sucu, Zeynep Alkın. Long-Term Outcomes Of Vitrectomy And Internal Limitıng Membrane Peeling For Myopic Foveschisis. Van Med J. 2020; 27(1): 45-49

Sorumlu Yazar: İhsan Çakır, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale