E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Kardiyak Kitlesi Olan Hastanın Yoğun Bakım Döneminde Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(3): 384-387 | DOI: 10.5505/vtd.2019.25986  

Kardiyak Kitlesi Olan Hastanın Yoğun Bakım Döneminde Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Harun Ünal1, Şükriye İlkay Güner2, Ali Kemal Gür3
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
2Van Yüzünü Yıl Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim Araştırma Hastanesi

Ameliyat sonrası komplikasyonları önlemek ve iyi bir yaşam kalitesi sağlamak için hemşirelik bakımı önemlidir. Sol atriumda kitlesi olan hastanın ameliyat sonrası yoğun bakım dönemindeki hemşirelik bakımı Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine dayalı NANDA tanı listesine göre yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: kardiyak kitle, yoğun bakım, hemşirelik bakımı


Nursing Care in the Intensive Care Period of the Patient with Cardiac Disease: Case Report

Harun Ünal1, Şükriye İlkay Güner2, Ali Kemal Gür3
1Van Yüzüncü Yıl University Health Services Vocational School
2Van Yüzüncü Yıl University Health School
3University of Health Sciences Van Education Research Hospital

Nursing care is important to prevent post-operative complications and to ensure good quality of life. Nursing care in the postoperative intensive care unit of patients with mass in the left atrium was performed according to the NANDA diagnostic list based on Gordon's Functional Health Patterns.

Keywords: cardiac mass, intensive care, nursing care


Harun Ünal, Şükriye İlkay Güner, Ali Kemal Gür. Nursing Care in the Intensive Care Period of the Patient with Cardiac Disease: Case Report. Van Med J. 2019; 26(3): 384-387

Sorumlu Yazar: Şükriye İlkay Güner, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale