E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Pinealektomize edilmiş septik sıçanlarda TNF-α, IL-6, IL-10 ve IL-1β’nin kan düzeyleri ile karaciğer ve böbrekte gen ekspresyonu seviyelerindeki değişimlerin araştırılması [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(3): 289-297 | DOI: 10.5505/vtd.2019.32815  

Pinealektomize edilmiş septik sıçanlarda TNF-α, IL-6, IL-10 ve IL-1β’nin kan düzeyleri ile karaciğer ve böbrekte gen ekspresyonu seviyelerindeki değişimlerin araştırılması

metehan uzun1, aysun ozturk2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Sepsis artan morbitide ve mortalitesi nedeni ile dikkat çeken bir hastalıktır. Melatonin ise pineal bezden salgılanan bir hormon olup, immun işlevler üzerine etki ettiğine dair bilgiler bulunmaktadır. Bu çalışma ile pinealektomi (PLT) yapılan sıçanlarda sepsise karşı oluşan cevabın TNF-α, IL-6, IL-10 ve IL-1β yönü ile değişip değişmediğinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu amaç doğrultusunda toplam 54 sıçandan SHAM, PLT-CLP ve SHAM PLT-CLP olmak üzere üç farklı grup oluşturulmuştur. PLT-CLP grubunda hem PLT yapılmış hem de çekumun delinmesi ile (CLP) sepsis modeli oluşturulmuştur. Her gruptan 0. saat ile sepsis sonrası 12. ve 24. saatlerde rastgele 6 sıçan seçilerek kan TNF-α, IL-10, IL-6 ve IL-1β düzeyleri ölçülmüş ve aynı parametrelerin karaciğer ve böbrek gen ekspresyonları düzeyleri belirlenmiştir.
BULGULAR: PLT-CLP grubunda 0. saat değerleri ile kıyaslandığında, 12. saate TNF-α, 12. ve 24. saatlerde IL-1β ve IL-6 seviyelerinde anlamlı artışlar, 24. saat IL-10 düzeyinde ise azalma belirlenmiştir (p<0.01). SHAM PLT-CLP grubunda ise TNF-α değerlerinde 24. saatte, IL-1β düzeyinde 12. ve 24. saatlerde anlamlı artışlar kaydedilmiştir (p<0.05). Karaciğer TNF-α gen ekspresyonu değerleri sadece PLT-CLP grubunda, IL-10 değerleri ise SHAM PLT-CLP grubunda değişiklik göstermiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak PLT operasyonunun sepsis tablosunun daha erken ortaya çıkmasına yol açabileceği ve bu durumun azalan melatonin seviyeleri ile ilişkili olabileceği kanaatine varılmıştır. Bu nedenle, özellikle sepsis gelişme ihtimali olan hastaların bulundukları ortamın ışık yoğunluğu ve ışığa maruz kaldıkları sürelerin gözden geçirilmesi ve bu konuda daha dikkatli olunması gerektiği önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Melatonin, sepsis, sitokinler, CLP


The investigation of liver and kidney TNF-α, IL-6, IL-10 and IL-1β gene expression and blood levels in pinealectomised septic rats

metehan uzun1, aysun ozturk2
1Çanakkale Onsekiz Mart University
2Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty Of Medicine Department Of Physiology

INTRODUCTION: Sepsis is a remarkable disease due to its cause of increased morbidity and mortality. Melatonin is a hormone secreted from the pineal gland and previous reports demonstrated its effects on the immun function. The aim of this study was to investigate whether the change of septic response acccording to TNF-α, IL-6, IL-10 ve IL-1β levels in pinealectomised (PLT) rats.
METHODS: For this purpose, three different groups as SHAM, PLT-CLP and SHAM PLT-CLP were formed. In the PLT-CLP group, both PLT and cecal ligation puncture (CLP) model were applied. Six rats were randomly selected from each group at before and 12th and 24th hours after CLP administration. Blood TNF-α, IL-10, IL-6 and IL-1β levels were measured and liver and kidney gene expression levels of the same parameters were determined.
RESULTS: In the PLT-CLP group, TNF-α at the 12th hour and IL-1β and IL-6 levels at 12th and 24th hours were significantly increased and IL-10 level was decreased at the 24th hour (p <0.01) compared to before of CLP administartion. In the SHAM PLT-CLP group, there was a significant increase in the TNF-α values at 24th hour and at the 12th and 24th hours of IL-1β (p <0.05). Liver TNF-α gene expression values were varied only in the PLT-CLP group while IL-10 values were changed in the SHAM PLT-CLP group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, it was concluded that pinealectomy may lead to the earlier appearance of sepsis, and this may be related to decreased levels of melatonin. Therefore, it is recommended that patients having the possibility of developing sepsis should consider the light intensity and duration of exposure to the environment in which they are exposed and that more attention should be paid to this issue.

Keywords: Melatonin, sepsis, cytokine, CLP


metehan uzun, aysun ozturk. The investigation of liver and kidney TNF-α, IL-6, IL-10 and IL-1β gene expression and blood levels in pinealectomised septic rats. Van Med J. 2019; 26(3): 289-297

Sorumlu Yazar: metehan uzun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale