E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

İşaret ve Orta Parmaklarda Parmak Ucu Volümünün ve Yüzey Alanının Karşılaştırılması [Van Med J]
Van Med J. 2002; 9(3): 83-87

İşaret ve Orta Parmaklarda Parmak Ucu Volümünün ve Yüzey Alanının Karşılaştırılması

Celalettin Eroğlu1, M.Arif Aluçlu2, Ahmet Kavaklı2
1İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Malatya
2İnonü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, MALATYA

Amaç : Parmak ucunun normal kantitatif değerlerini belirlemek ve böylece rekonstrüktif el cerrahisi ile diğer ilgili bölümlere yararlı olmaktır. Metod: Bu çalışmada taze kadavra özelliğinde parmak ucu kullanıldı. Dört işaret parmağı ve beş orta parmağa ait toplam dokuz parmak ucunda çalışma yapıldı. Distal interfalangeal eklemde büyük dorsal ve palmar pilileri birleştiren düzlemin distalinde kalan parmak bölümü parmak ucu olarak kabul edildi. Parmak ucunun volümü cam bir beherle ölçüldü. Parmak ucuna ait distal falanks, tırnak ve pulpa yağlı gözeli dokusu ağırlıkları hassas terazide ölçüldü. Tırnak kökü uzunluğu, tırnak ve tırnak yatağının uzunluğu ile genişliği kumpas ile ölçüldü. Parmak ucu hyponichium köşesinden büyük dorsal pilinin yanlarda sonlandığı noktayı birleştiren bir çizgi boyunca ikiye ayrıldı. Önde kalan kısım volar yüzey, arkada kalan ise dorsal yüzey olarak tanımlandı. Volar ve dorsal yüzeyin alanı planimetrik teknik ile hesaplandı. Pulpada bulunan Pacini korpuskülleri stereomikroskopta sayıldı. Bulgular: Parmak ucunun ortalama volümü; işaret parmağı için 4.62 cm3 ve orta parmak için 4.80 cm3 bulundu. Ortalama tırnak uzunluğu ve genişliği; işaret parmağında 15.05 mm ve 9.75 mm, orta parmakta 15.36 mm ve 10.20 mm olarak ölçüldü. Ortalama volar ve dorsal yüzey alanı; işaret parmağı için 795.25mm2 ve 443.00 mm2, orta parmak için 852.00 mm2 ve 444..60 mm2 hesaplandı. Sonuç: Çalışmamızda elde ettiğimiz bu değerler rekonstrüktif el cerrahisi ile uğraşanlara faydalı olur ümidindeyiz

Anahtar Kelimeler: Anatomi, distal interfalangeal eklem, parmakucu


Comparison Of The Volume Of Fingertip With The Surface In The Index And Middle Fingers

Celalettin Eroğlu1, M.Arif Aluçlu2, Ahmet Kavaklı2
1İnonü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, MALATYA
2İnonü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, MALATYA

Aim: In this study, we aimed at performing a work which is useful for hand reconstruction surgery and other relevant departments. We also wanted to define the normal values of fingertip by this quantitative study. Method: In our study, fresh cadaveric fingertips were used. The fingertip is defined as the portion of the finger distal to plane of the dorsal and palmar skin creases at the distal interphalangeal ( DIP ) joint. This study was done on nine fingertips; four were index finger and five were middle finger. The volume of fingertip was measured with a volumetric glass eylinder. The weight of fingertip and distal phalanx and nail and soft tissue of pulp was measured with sensitive scale. The length and width of nail and nail bed was measured with a compass. The fingertip was seperated into two portions from the edge of hyponichium to major dorsal skin crease which ended laterally. The anterior part was defined as ‘ volar surface ’ and the posterior part was defined as ‘ dorsal surface ’. The area of volar and dorsal surfaces were calculated in planimetric technique. The corpuscles of Pacini were counted with stereomicroscope. Results: The mean volume of fingertip was found4.62 cm3 for index finger, 4.80 cm3 for middle finger. The mean length and width of fingernail was found15.05 and 9.75 mm for index finger, 15.36 and 10.20 mm for middle finger. The area of the volar and dorsal surfaces were calculated 795.25 and 443.00 mm2 for index finger, 852.00 and 444.60 mm2 for middle finger. Conclusion: We hope that the normal values of fingertip from this quantitative study will be useful in hand reconstruction surgery and other relevant departments.

Keywords: Anatomy, distal interphalangeal (DIP) joint, fingertip


Celalettin Eroğlu, M.Arif Aluçlu, Ahmet Kavaklı. Comparison Of The Volume Of Fingertip With The Surface In The Index And Middle Fingers. Van Med J. 2002; 9(3): 83-87


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale