E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Gelişimsel Kalça Displazili Çocuklarda Tedavi Yöntemleri [Van Med J]
Van Med J. 2017; 24(3): 204-209 | DOI: 10.5505/vtd.2017.38039  

Gelişimsel Kalça Displazili Çocuklarda Tedavi Yöntemleri

Şükriye İlkay Güner1, Savaş Güner2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ad

Gelişimsel kalça displazisi, femur başı ile asetabulum arasındaki normal ilişkisinin bozulmasıdır. Erken dönemde tanı konulduğunda konservatif yöntemlerle tedavi edilirken, geç dönemde karmaşık ve uzun süren tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Tedavide amaç femur başı- asetabulum ilişkisini doğal şekline getirmektir. Çocuk ortopedisinde önemli bir yer tutan gelişimsel kalça displazisinin erken tanı ve tedavisinde sağlık çalışanlarının önemli görev ve sorumlulukları vardır. Tedavi öncesinde standart bir hasta yakını bilgilendirmesi yapılması tedavi sırasında ortaya çıkabilecek problemleri en aza indirebilecektir. Bu noktada özellikle risk gruplarının doğru yönlendirilmesi açısından hemşire, ebe, çocuk doktorları, aile hekimleri, ortopedistlere önemli görevler düşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gelişimsel kalça displazisi, erken tanı, tedavi


Treatment Methods in The Patients With Developmental Dysplasia Of Hip

Şükriye İlkay Güner1, Savaş Güner2
1Yüzüncü Yıl Üniversity, Health School
2Medical School Of Yüzüncü Yıl Üniversity, Department Of Orthopeady And Traumatology

Developmental dysplasia of hip is a malposition of the femoral head in relation to the acetabulum. When diagnosed in the early stages, it can be treated successfully with conservative methods. In the later stages, various complex and long-term treatment methods. The aim in the treatment is to bring the relationship between the femoral head and acetabulum to its normal status. The early diagnosis and treatment of developmental dysplasia of the hip has an crucial place in child orthopeady and in this sense medical personnel have important duties and responsibilities. In the treatment, informing the patient relative can minimize the problems during the process. At this point, nurses, midwives, pediatricians, family practitioners and orthopedists have significant duties, especially in terms of guiding at-risk groups properly.

Keywords: Developmental dysplasia of hip, early diagnosis, treatment


Şükriye İlkay Güner, Savaş Güner. Treatment Methods in The Patients With Developmental Dysplasia Of Hip. Van Med J. 2017; 24(3): 204-209

Sorumlu Yazar: Şükriye İlkay Güner, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale