E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

KOAH Akut Atak Tedavisinde Antioksidan Olarak N-Asetilsistein’nin Etkinliği [Van Med J]
Van Med J. 2002; 9(3): 91-94

KOAH Akut Atak Tedavisinde Antioksidan Olarak N-Asetilsistein’nin Etkinliği

Haluk Dülger1, Ahmet Durmuş2, Cengizhan Sezgi3, Kürşat Uzun4, Bülent Özbay5
1Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Biyokimya AD, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, VAN
3Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, VAN
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD, VAN
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında oksidatif stresin rolü çeşitli çalışmalar ile gösterilmiştir. Son yıllarda oksidatif stresin rol aldığı hastalıklarda antioksidan özelliği olan N-asetilsistein (NAS)’in kullanılması ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada tek kör randomize NAS’ın KOAH akut atak ile gelen hastalarda tedavideki etkinliğini araştırmayı amaçladık. Çalışmaya 60 KOAH’lı hasta ve 20 sağlıklı kişi alındı. Çalışmamızda rutin tedaviye alınan KOAH’lı hastalar N-asetilsistein tedavisi alan ve almayan olmak üzere iki gruba ayrıldı. Olguların tedavi öncesi ve sonrası solunum fonksiyonları, kan gazı değerleri ve malondialdehid (MDA) değerleri kendi aralarında karşılaştırıldı. N-asetilsistein kullanan olgularda tedavi sonrası FEVı, PO2 ve Sat O2 ortalama değerleri tedavi öncesi değerlerden anlamlı olarak yüksekti (p<0.001). Ortalama MDA değeri ise NAS kullananlarda tedavi sonrası, öncesine göre anlamlı olarak düşmüştü (p<0.001). NAS kullanmayanlarda ise tedavi öncesi ve sonrası çalışılan tüm parametreler açısından anlamlı bir farklılık yoktu. N-asetilsistein’in KOAH tedavisinde faydalı olabileceği ve olgu sayısının daha fazla olduğu büyük randomize çalışmalar ile desteklenmesi gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: N-Asetil sistein, KOAH


The Effect Of N-Acetylcysteine As Antioxidant In COPD Treatment With Acute Exacerbation

Haluk Dülger1, Ahmet Durmuş2, Cengizhan Sezgi3, Kürşat Uzun4, Bülent Özbay5
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, VAN
3Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, VAN
4Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, VAN
5Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, VAN

The role of oxidative stres in chronic obstructive pulmonary disease was showed by studies. Recently, N-acetylcysteine (NAC) was used in various diseases as a antioxidant. We investigated 60 patients with COPD and 20 normal healthy subjects. The patients with COPD divided into two groups with or without NAC treatment along with routine treatment. Pre and post treatment paremeters of pulmonary functions, blood gases and malondialdehid values were assesed. In patients with NAC treatment the mean posttreatment levels of FEVı, pO2 and satO2 were significantly higher when compared with pretreatment values. Mean MDA level significantly reduced after treatment in patients with NAC treatment, for all parameters, there is no significant change before and after routine treatment.In conclusions, NAC may be beneficial in acute exercabation of COPD due to ıts antioxidant effect. These findings should be supported by large randomised clinical trials.

Keywords: N-Acetylsysteine, copd


Haluk Dülger, Ahmet Durmuş, Cengizhan Sezgi, Kürşat Uzun, Bülent Özbay. The Effect Of N-Acetylcysteine As Antioxidant In COPD Treatment With Acute Exacerbation. Van Med J. 2002; 9(3): 91-94


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale