E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Spinal cerrahide gelecek vaat eden moleküler gelişmeler [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(4): 496-501 | DOI: 10.5505/vtd.2018.41275  

Spinal cerrahide gelecek vaat eden moleküler gelişmeler

Numan Karaarslan1, Duygu Yaşar Şirin2, İbrahim Yılmaz3, Hanefi Özbek3
1Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Tekirdağ
2Namık Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı, Tekirdağ
3İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, dünya genelinde yapılan çalışmalar içerisinde, omurga patolojisinin giderilmesinde araştırılan, moleküler düzeyde gerçekleştirilen hücresel bazlı hedef tedavilerin, sistematik olarak incelenip, konu hakkında daha büyük bir fotoğrafı görebilmek amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, dil kısıtlaması olmaksızın; The Cochrane Collaboration The Cochrane, The Cochrane Library, Ovid MEDLINE, ProQuest, US National Library of Medicine National Institutes of Health (NLM) ve PubMed, elektronik veritabanlarında, Ağustos 1888 ila 8 Ocak 2018 tarihleri arasında, “target therapy” ve “spinal surgery” ile ilgili yapılan ve basılmış olan klinik çalışmalar “AND”, “OR” şeklinde literatür taraması yapılarak incelendi. Elde edilen çalışmalar arasından, inceleme kriterlerini karşılayan makaleler araştırmaya dahil edildi. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi esnasında sonuçlar, Microsoft Office Excel (2013) Programı yardımı ile adet cinsinden gösterildi.
BULGULAR: İlk tarama sonrasında ortaya konan 1.812.000 adet makaleden, araştırma kriterlerini sağlayan konu ile ilişkili, altı adet makalenin olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Spinal cerrahi alanında kullanılabilecek olan hedef tedavilere yönelik araştırmalar hakkında yeterli bir kanıt bulunamamıştır. Klinik kullanımına ilişkin yorum yapabilmek amacıyla başta in-vivo olmak üzere, daha uzun dönem fonksiyonel sonuçlar veren, randomize kontrollü ve klinik tasarımlara sahip çalışmalara acil ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Büyüme faktörü, gen susturulması, hedef tedavi, ilaç taşıma sistemi, kontrollü salım, omurga cerrahisi.


Promising molecular developments in spinal surgery

Numan Karaarslan1, Duygu Yaşar Şirin2, İbrahim Yılmaz3, Hanefi Özbek3
1Department of Neurosurgery, Namik Kemal University School of Medicine, Tekirdag, Turkey
2Department of Molecular Biology and Genetics, Namik Kemal University, Faculty of Arts and Sciences, Tekirdag, Turkey
3Department of Medical Pharmacology, Istanbul Medipol University School of Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: : In this study, it was aimed to investigate systematically the cellular based target treatments performed at the molecular level concerning spinal pathology and to show a broader profile about the subject.
METHODS: Clinical trials concerning target therapy and spinal surgery conducted between August 1, 1888 and January 8, 2018, in the Cochrane Collaboration, the Cochrane Library, Ovid MEDLINE, ProQuest, the National Library of Medicine, and the PubMed electronic databases, were scanned using terms "OR", "AND without language and country restrictions. The articles that met the examination criteria were included in the study. After descriptive statistical evaluation, the results were reported in number with the help of the Microsoft Office Excel (2013) Program.
RESULTS: After scanning 1.812.000 articles, it was seen that there were 6 articles that met the research criteria.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was not found sufficient evidence for research into target treatments that can be used in the field of spinal surgery. In order to be able to make a remark on the clinical use, there is an urgent need for in-vivo studies and for trials with randomized, controlled and clinical designs that provide long-term functional outcomes.

Keywords: Controlled release, drug delivery systems, gene silencing, growth factor, spinal surgery, target therapy.


Numan Karaarslan, Duygu Yaşar Şirin, İbrahim Yılmaz, Hanefi Özbek. Promising molecular developments in spinal surgery. Van Med J. 2018; 25(4): 496-501

Sorumlu Yazar: Numan Karaarslan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale