E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Travma Sonrası Gelişen Ruhsal Bozuklukların Adli-Tıbbi Açıdan Değerlendirilmesi [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(1): 100-102 | DOI: 10.5505/vtd.2020.47154  

Travma Sonrası Gelişen Ruhsal Bozuklukların Adli-Tıbbi Açıdan Değerlendirilmesi

MEHMET SUNAY YAVUZ1, UFUK AKIN1, Gökmen Karabağ1, EROL OZAN2, Ömer Faruk Aykır1
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Manisa
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Manisa

Adli rapor düzenlenmesi amacıyla anabilim dalımıza gönderilen beş olgu sunularak, travma sonrası gelişen psikiyatrik tablonun basit tıbbi müdahale açısından rapor sonucuna etkisi tartışılmış ve adli tıbbi değerlendirmede psikiyatrik muayenenin önemine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Anabilim dalımıza gönderilen üçü etkili eylem, ikisi araç içi trafik kazası sonucu yaralanan olguların incelenen tıbbi belgelerinde, ekimoz ve laserasyon gibi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek travmatik lezyonlar tarif edilmiştir. Yapılan psikiyatri konsültasyonu sonucu dört olguda “Travma Sonrası Stres Bozukluğu”, bir olguda “Akut Stres Bozukluğu” saptanmıştır. Travma olgularının fiziksel bulgularını değerlendirmenin yanı sıra ruhsal değerlendirmelerinin de yapılmasının, gerekli görüldüğünde psikiyatri kliniklerinden görüş alınmasının, travma sonrası kişide meydana gelen patolojinin tam olarak ortaya konulmasında önemli olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Adli rapor, adli tıp, psikiyatri.


Evaluation of Post -Traumatic Mental Disorders from Medicolegal Perspective

MEHMET SUNAY YAVUZ1, UFUK AKIN1, Gökmen Karabağ1, EROL OZAN2, Ömer Faruk Aykır1
1Department of Forensic Medicine, Manisa Celal Bayar University, Manisa,Turkey
2Department of Psychiatry, Manisa Celal Bayar University, Manisa,Turkey

We presented five cases who were sent referred to our department for a judicial report. We discussed the effect of post-traumatic psychiatric diseases on the results of the report and we aimed to emphasize the importance of psychiatric examination in the forensic-medical evaluation. Traumatic lesions resolved basic medical intervations such as ecchymosis and laceration had been described in the medical documents of the three assault injury cases and two traffic accident cases. All cases referred to our department for preparation of a judicial report. The results of the psychiatric consultation, four cases diagnosed with “Post Traumatic Stress Disorder” and one case diagnosed with “Acute Stress Disorder”. We think that along with the evaluation of physical findings of cases, to have a psychical evaluation and if necessary to take the opinions from psychiatry clinics are important for a complete exhibition of posttraumatic pathologies of the individual.

Keywords: Forensic report, forensic medicine, psychiatry.


MEHMET SUNAY YAVUZ, UFUK AKIN, Gökmen Karabağ, EROL OZAN, Ömer Faruk Aykır. Evaluation of Post -Traumatic Mental Disorders from Medicolegal Perspective. Van Med J. 2020; 27(1): 100-102

Sorumlu Yazar: MEHMET SUNAY YAVUZ, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale