E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Primer Kapatılamayan Cilt Defektlerinin Kapatılmasında Gazlı Bez Destekli Matris Sütür Uygulamaları: Basit ve Düşük Maliyetli Bir Teknik [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(3): 317-322 | DOI: 10.5505/vtd.2018.53215  

Primer Kapatılamayan Cilt Defektlerinin Kapatılmasında Gazlı Bez Destekli Matris Sütür Uygulamaları: Basit ve Düşük Maliyetli Bir Teknik

Ömer Cengiz1, Ferdi Dırvar2, Necdet Demir3, Oytun Derya Tunç4
1Muş Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, Muş, Türkiye
2Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
4Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Abd, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, primer kapatılamayan cilt defektlerinin primer ya da kademeli kapatılmasında, germe kuvvetlerinin daha geniş bir alana yayılmasını ve mekanik sürünme ile ciltteki gerilimden faydalanılmasını esas alan yatay matris sütür tekniğinin gazlı bez desteği ile uygulanmasının fizibilitesinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplamda sekiz hastada bulunan 15 primer kapatılamayan yara çalışmaya alındı. Yaraların hiçbirinin direkt kapatılması mümkün değildi; bu yüzden gazlı bez desteğiyle yatay sütür tekniğine başvuruldu. Gazlı bez sütür materyali ile cilt arasına yerleştirilerek basıncın daha geniş bir alana yayılması amaçlandı. Defektler primer veya kademeli olarak kapatıldı.
BULGULAR: Yaraların boyutu 1.5 x 1.5 x 17 cm ile 11 cm arasında değişmekteydi. Söz konusu teknik ile olguların tamamında yara dudaklarının karşılıklı getirilmesi mümkün oldu. Müteakip dönemde bir hastada apozisyonun yetersiz kalması nedeniyle greft uygulandı. Böylelikle, diğer hastalarda cilt greft/flepleri veya sekonder iyileşme gibi geleneksel yöntemlerden kaçınılmış oldu. Yaraların iyileşmesi sonrasında, ortalama sekiz aylık takip süresi boyunca hiçbir hastada yarayla ilişkili bir komplikasyon görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu basit tekniğin elde edilen ilk bulguları, tekniğin primer kapatılamayan yaraların kapatılmasında uygulanabileceğini ve takip eden süreçte bir komplikasyon gelişmeyeceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Büyük cilt defekti, primer kapatma, sütür desteği, sütür yetersizliği, yara açılması, yatay matris sütür


Horizontal Mattress Sutures with Gauze Support for the Closure of Primary Non-closable Skin Defects: A Simple and Inexpensive Technique

Ömer Cengiz1, Ferdi Dırvar2, Necdet Demir3, Oytun Derya Tunç4
1Mus State Hospital, Department Of Orthopedics And Traumatology, Mus, Turkey
2Metin Sabancı Baltalimanı Bone Diseases Education And Research Hospital, Department Of Orthopedics And Traumatology, İstanbul, Turkey
3Biruni University Medicine Faculty Hospital, Department Of Orthopedics And Traumatology, İstanbul, Turkey
4Marmara University Pendik Training And Research Hospital, Department Of Orthopedics And Traumatology, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The study examined the feasibility of a suturing technique involving the use of horizontal mattress sutures with gauze support, which is based on the distribution of tensile forces over a wider area and the use of mechanical creep and stress relaxation of skin, for primary or staged closure of skin defects.
METHODS: A total of 15 wounds of eight patients were included. Direct wound closure was not possible in any of these wounds and all wounds were closed using horizontal sutures supported by gauzes where a gauze was placed between suture material and skin to spread the pressure over a wider area. Defects were closed either primarily or gradually.
RESULTS: Size of the wounds ranged between 1.5 x 1.5 cm and 17 x 11cm. Successful skin edge apposition could be successfully accomplished in all fifteen wounds using the technique described herein. In one patient, skin apposition failed subsequently, and the patient was managed with skin grafting; thus, conventional methods including skin grafts/flaps or secondary healing could be avoided in the remaining patients. No scar-related complications occurred during follow-up (mean duration, 8 months) after wound healing.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Preliminary results of this simple technique suggest that the technique has the potential to be used for the closure of primary non-closable wounds with low complication rate.

Keywords: Large skin defect, horizontal mattress suture, suture support, wound dehiscence, primary closure, suture failure


Ömer Cengiz, Ferdi Dırvar, Necdet Demir, Oytun Derya Tunç. Horizontal Mattress Sutures with Gauze Support for the Closure of Primary Non-closable Skin Defects: A Simple and Inexpensive Technique. Van Med J. 2018; 25(3): 317-322

Sorumlu Yazar: Ömer Cengiz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale