E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Mitral Kapak Trombozu Tedavisinde Farklı Stratejiler ve Kendi Yaklaşımımız; Alteplaz ile Tedavi [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(3): 424-426 | DOI: 10.5505/vtd.2018.54366  

Mitral Kapak Trombozu Tedavisinde Farklı Stratejiler ve Kendi Yaklaşımımız; Alteplaz ile Tedavi

Ata Niyazi Ecevit1, Özgür Altınbaş2, Hakan Çomaklı2, Deniz Sarp Beyazpınar3, Zafer Büyükterzi4, Kadir Durgut2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,Ankara
2Eğitim Araştırma Hastahanesi,Kalp Damar Cerrahisi Kliniği,Konya
3Başkent Üniversitesi Hastahanesi,Kalp Damar Cerrahisi Kliniği,Ankara
4Eğitim Araştırma Hastahanesi,Kardiyoloji Kliniği,Konya

Protez kapak replasmanı sonrası obstruktif kapak trombozu hayatı tehdit eden bir problemdir.Bu tür klinik vakalara acil medikal veya cerrahi müdahale gerekmektedir. Bu çalışmada, mekanik mitral kapağın tek leafletinde trombüse bağlı efor dispnesi şikayetiyle hastanemize başvuran 55 yaşında bir erkek hastayı sunduk.Böyle bir durumda cerrahi tedavi veya trombolitik tedavinin birinci seçenek olması gerekip gerekmediği hâlâ tartışmalıdır. Trombolitik tedavinin ciddi komplikasyonlarına rağmen, izole mekanik kapak trombozlu, yüksek riskli hastalarda trombolitik ajanların yavaş infüzyon şeklinde uygulanarak başarılı sonuçlar alınabileceği düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Alteplaz, Mekanik Kapak Trombozu, Trombolitik Tedavi


Different Strategies and Our Approach for Treatment of Mitral Valve Thrombosis; Treatment with Alteplase

Ata Niyazi Ecevit1, Özgür Altınbaş2, Hakan Çomaklı2, Deniz Sarp Beyazpınar3, Zafer Büyükterzi4, Kadir Durgut2
1Ankara University Medical Faculty,Department of Cardiovascular Surgery,Ankara
2Training and Research Hospital,Department of Cardiovascular Surgery,Konya
3Baskent University Hospital,Department of Cardiovascular Surgery,Ankara
4Training and Research Hospital,Department of Cardiology,Konya

Obstructive valve thrombosis after prosthetic valve replacement is a life-threatining problem.Immediate medical or surgical intervention may be life-saving in such clinical cases.In this study we presented a 55-year-old male patient who admitted to our hospital with the complaint of effort dyspnea due to thrombus on single leaflet of mechanical mitral valve. It is still a question whether surgical treatment or thrombolytic therapy should be first choice in this situation. Although serious complications of thrombolytic therapy, we suppose that in high-risk patients with isolated mechanical valve thrombus, successful results can be achieved by applying slow rate infusion of thrombolytic agents.

Keywords: Alteplase, Mechanical Valve Thrombus, Thrombolytic Therapy


Ata Niyazi Ecevit, Özgür Altınbaş, Hakan Çomaklı, Deniz Sarp Beyazpınar, Zafer Büyükterzi, Kadir Durgut. Different Strategies and Our Approach for Treatment of Mitral Valve Thrombosis; Treatment with Alteplase. Van Med J. 2018; 25(3): 424-426

Sorumlu Yazar: Özgür Altınbaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale