E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Bir Üniversite Hastanesindeki Mavi Kod Çağrı Sisteminin Uygunluğunun ve Sonlanımının İncelenmesi [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(3): 353-357 | DOI: 10.5505/vtd.2019.57355  

Bir Üniversite Hastanesindeki Mavi Kod Çağrı Sisteminin Uygunluğunun ve Sonlanımının İncelenmesi

Ekim Sağlam Gürmen, Bülent Demir
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Manisa

GİRİŞ ve AMAÇ: Mavi kod, hastane içi kardiyopulmoner arrest vakalarında hastaya en kısa sürede müdahale edilmesini sağlayan acil durum çağrı ve yönlendirme sistemi olarak tanımlanabilir. Mavi kod ekibi hastane içi kardiyopulmoner arrest hastalarını tanımak, hızlı ve etkin müdahele etmek amacıyla yetkin personellerden oluşturulur. Çalışmamızın amacı; hastanemizde uygulanan Mavi Kod çağrı sistemi uygulamasını incelemek ve çağrıların uygunluğunu değerlendirerek saptanan aksaklıklara çözüm önerileri getirebilmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma 3. basamak bir üniversite hastanesinde mavi kod aktivasyon biriminin kurulduğu 2015 yılı Ocak ayı ile 2018 yılı Ocak ayı arasında gerçekleştirilen mavi kod çağrılarının retrospektif olarak incelenmesi ile yapılmıştır.
BULGULAR: Çalışmada Ocak 2015 – Ocak 2018 yılları arasında gerçekleştirilen 243 çağrı incelemeye alındı. 243 çağrının 97’sinin (%39.91) hasta yakınları için ve 146’sının (% 60.09) hastalar için verildiği görüldü. Mavi kod aktivasyon sistemi ile verilen 243 çağrının klinik durum ve sonlanım şekli bilgileri değerlendirildiğinde 103’ünün uygun, 140’ının uygunsuz çağrı olduğu tespit edilmiştir. Çağrı nedenleri; kardiyopulmoner arrest, hipotansif atak, hipoglisemik atak, anksiyete, fenalık hissi, senkop, doğum eylemi, çarpıntı, göğüs ağrısı, nöbet ve düşme şeklinde sınıflandırıldı. 31 kardiyopulmoner arrest, 2 anafilaktik reaksiyon, 3 nabızsız ventriküler taşikardi ve 3 miyokard enfarktüsü hastasına kardiyopulmoner resussitasyon(KPR) yapıldığı tespit edildi. Mavi kod çağrılarının sonlanımları incelendiğinde; 140 hastanın taburcu olduğu, 47 hastanın ilgili servislere yattığı, 38 hastanın yoğun bakıma yattığı, 7 hastanın dış merkez yoğun bakımlara sevk edildiği ve 11 hastanın exitus olarak kabul edildiği tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Verilen eğitimler ile hastane içi kardiyopulmoner arrestlerin hızlı tanınması, erken müdahele edilmesi ve eğitimli, deneyimli bir ekiple uygulanan KPR ile hastaların sağ kalım oranlarında anlamlı artış sağlanır.

Anahtar Kelimeler: Mavi kod, Acil servis, Kardiyopulmoner resussitasyon, Hizmet içi eğitim


Investigation of the suitability and outcome of the Blue Code Call System at a University Hospital

Ekim Sağlam Gürmen, Bülent Demir
Manisa Celal Bayar University School of Medicine Emergency Department, Manisa, Turkey

INTRODUCTION: The blue code can be defined as an emergency call and guidance system for intervening the patient in a short time in the case of cardiopulmonary arrest in-hospital. The aim of our study is to examine the application of Blue Code Call System in our hospital and to evaluate the suitability of the calls and find solutions to the detected problems.
METHODS: This is a retrospective study of blue code calls between January 2015 and January 2018 in which a blue code activation unit was established at a tertiary University Hospital.
RESULTS: Of the 243 calls which were evaluated between January 2015 - January 2018, 97 (39.91%) were given for patient relatives and 146 (60.09%) were given for patients. When the clinical status and outcome of 243 calls given by the blue code activation system were evaluated, it was determined that 103 of them were suitable, and 140 of them were inappropriate calls. 31 cardiopulmonary arrest, 2 anaphylactic reactions, 3 pulseless ventricular tachycardia and 3 myocardial infarction patients were found to have cardiopulmonary resussitation (CPR). When the outcomes of the patients were investigated; it was determined that 140 patients were discharged, 47 patients were admitted to related services, 38 patients were admitted to intensive care unit, 7 patients were referred to external centers for intensive care unit, and 11 patients were accepted as exitus.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Rapid recognition of in-hospital cardiopulmoner arrests, early intervention and a trained, experienced team provide a significant increase in the survival rate of patients.

Keywords: Blue code, cardiopulmonary resussitation, training


Ekim Sağlam Gürmen, Bülent Demir. Investigation of the suitability and outcome of the Blue Code Call System at a University Hospital. Van Med J. 2019; 26(3): 353-357

Sorumlu Yazar: Ekim Sağlam Gürmen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale