E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Memenin İzole Kist Hidatik Olgusu [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(4): 544-546 | DOI: 10.5505/vtd.2018.57441  

Memenin İzole Kist Hidatik Olgusu

İskan Çallı1, İsmail Zihni1, Serap Taş2, Serap Koç2
1Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
2Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği

Hidatik kist daha çok endemik bölgelerde görülen paraziter bir hastalıktır. Ülkemizde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde önemli bir sağlık problemidir. Meme kist hidatiği endemik bölgelerde bile oldukça nadir görülür ve tüm kist hidatik hastalarının sadece % 0.27'sini oluşturur. Yaygın bir hidatik hastalığın parçası olabileceği gibi primeri de olabilir. Cerrahi tedavi en iyi tedavi seçeneğidir. Meme kist hidatiği ile ilgili literatürde çok fazla yayın bulunmamaktadır. Bildirilen olguların çoğunda da tanı ameliyat sonrası konulmuştur. Kesin tanıya sadece klinik muayene ve radyolojik incelemelerle ulaşmak her zaman mümkün değildir. Biz bu olguda 43 yaşında kadın hastadaki izole meme kist hidatik olgusunu tartıştık.

Anahtar Kelimeler: Hidatik Kist, meme, izole


Isolated Primary Hydatid Cyst a Case of the Breast

İskan Çallı1, İsmail Zihni1, Serap Taş2, Serap Koç2
1Van Training And Education Hospital, General Surgery Clinic
2Van Training And Education Hospital, Pathology Clinic

Hydatid cyst is a parasitic disease mostly seen in endemic areas. It is an important health problem in our country and especially in our Eastern and South-eastern Anatolia Region. Hydatid cyst of the breast is extremely rare even in endemic areas and it only accounts for 0.27% of all hydatid cyst disease cases. It can either be a primary site or part of a disseminated hydatidosis. Surgery is the best choice of treatment. There are not many publications in the literature about breast cyst hydatid. Most of the reported cases were diagnosed postoperatively. It is not always possible to make definitive diagnosis only by clinical examination and radiological examinations. In this case we discussed an isolated breast cyst hydatid in a 43-year-old woman.

Keywords: Hydatid cyst, breast, isolated


İskan Çallı, İsmail Zihni, Serap Taş, Serap Koç. Isolated Primary Hydatid Cyst a Case of the Breast. Van Med J. 2018; 25(4): 544-546

Sorumlu Yazar: İsmail Zihni, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale