E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Güncel bilgiler ışığında gebelikte demir eksikliği anemisi: Demir desteği kime? Ne zaman? Ne kadar? [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(4): 369-376 | DOI: 10.5505/vtd.2016.58070  

Güncel bilgiler ışığında gebelikte demir eksikliği anemisi: Demir desteği kime? Ne zaman? Ne kadar?

Tayfun Vural, Aykut Özcan, Muzaffer Sancı
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, izmir

Demir eksikliği anemisi, gebelikte en sık görülen anemi türüdür. Gebelikte demir eksikliği anemisi, preterm eylem, düşük doğum ağırlıklı bebek gibi olumsuz perinatal sonuçların yanında maternal mortalite ve morbidite artışı ile birliktedir. Ayrıca gebelikte demir eksikliği anemisi, yenidoğan ve ileri çocukluk döneminde bilişsel fonksiyonlar üzerinde de olumsuz sonuçlara neden olur. Demir eksikliği anemisi, ‘’iyileştirilebilir’’ ve ‘’önlenebilir’’ özellikleri olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmada gebelikte demir eksikliği anemisinin maternal ve perinatal sonuçları, tanısı, önleme stratejileri, tedavisi gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, demir eksikliği anemisi, demir.


Current information about iron deficiency anemia in pregnancy: Iron supplementation for whom? When? How much?

Tayfun Vural, Aykut Özcan, Muzaffer Sancı
Department Of Obstetrics And Gynecology, Tepecik Training And Research Hospital, Izmir

Iron deficiency anemia is the most common type of anemia during pregnancy. It is associated with adverse pregnancy outcomes such as low birth weight babies, pre-term deliveries and increased maternal morbidty and mortalities. In addition, it also causes negative consequences on cognitive function during neonatal and late child-hood period. It’s, ‘’preventable’’ and ‘’amendable’’ kind of properties makes iron defiency anemias an important major public health problem. In this study, we revised maternal and perinatal outcomes, diagnosis, treatment and preventionall strategies of iron deficieny anemia of pregnancy.

Keywords: Pregnancy, iron deficiency anemia, iron.


Tayfun Vural, Aykut Özcan, Muzaffer Sancı. Current information about iron deficiency anemia in pregnancy: Iron supplementation for whom? When? How much?. Van Med J. 2016; 23(4): 369-376

Sorumlu Yazar: Tayfun Vural, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale