E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Paroksismal ve persistan atriyal fibrilasyonda kriyoablasyon başarısının karşılaştırılması: Tek merkez deneyimi [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(1): 34-37 | DOI: 10.5505/vtd.2020.59862  

Paroksismal ve persistan atriyal fibrilasyonda kriyoablasyon başarısının karşılaştırılması: Tek merkez deneyimi

Naci Babat, Yusuf Turkmen
Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Van

GİRİŞ ve AMAÇ: Atriyum fibrilasyonu (AF) inmenin en önemli nedenidir. çalışmamızda, persistan ve paroksismal AF’li hastalarda kriyobalon ablasyonu başarısını karşılaştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: şubat 2016 ve kasım 2017 tarihleri arasında kriyobalon ablasyon uygulanmış paroksismal ve persistan atriyal fibrilasyonlu hastalar çalışmaya alındı. Retrospektif olarak Hasta dosyaları incelendi. Poliklinik kontrollerinde semptomları sorgulandı.

BULGULAR: Çalışmada 45 hasta değerlendirildi. Hastaların 23’si kadın 22’i erkek idi. Yaş ortalaması 52 ± 14,5 yıldı. Kriyoablasyon erken dönem başarısı %100 saptandı. komplikasyon olarak bir hastada frenik sinir zedelenmesi ve bir hastada da sol atrium serbest duvar rüptürü gelişti ve her iki hastada da işleme son verildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma ile paroksismal ve persistan atriyal fibrilasyonlu hastalarda kriyoablasyon tedavisi ile tek işlem başarısının etkin olduğu, ancak persistan af’de nüksün anlamlı olarak daha fazla olduğu saptandı

Anahtar Kelimeler: persistan Atriyal fibrilasyon, paroksismal atriyal fibrilasyon, kriyoablasyon


Comparison of cryoablation success in persistent and paroxysmal atrial fibrillation: single center experience

Naci Babat, Yusuf Turkmen
Yuzuncuyıl University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Van

INTRODUCTION: Atrial fibrillation (AF) is the most important cause of stroke. Here, the characteristics and follow-up results of your AF ablation with cryobalon technique were presented.

METHODS: Between February 2016 and November 2017, patients with cryoablation therapy with paroxysmal and persistent AF were included. Data from patient files were analyzed retrospectively. Patients reached by phone

RESULTS: 45 patients were evaluated in the study. 23 of the patients were female and 22 were male. The mean age was 52 ± 14.5 years. The early success rate of cryotherapy was 100%. as a computation.

DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, single cryoablation therapy was effective in paroxysmal and persistent atrial fibrillation, but recurrence of persistent atrial fibrillation was significantly higher

Keywords: persistent Atrial fibrillation, paroxysmal atrial fibrillation, cryoablation


Naci Babat, Yusuf Turkmen. Comparison of cryoablation success in persistent and paroxysmal atrial fibrillation: single center experience. Van Med J. 2020; 27(1): 34-37

Sorumlu Yazar: Naci Babat, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale