E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Secale cereale L. (Çavdar) Meyvesi Dekoksiyon Ekstresinin Sağlıklı ve Diyabetli Farelerde Hipoglisemik Etkisinin Araştırılması [Van Med J]
Van Med J. 2002; 9(3): 73-77

Secale cereale L. (Çavdar) Meyvesi Dekoksiyon Ekstresinin Sağlıklı ve Diyabetli Farelerde Hipoglisemik Etkisinin Araştırılması

Hanefi Özbek1, Fevzi Özgökçe2, Ebubekir Ceylan3, Abuzer Taş4, Murat Tunçtürk5
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji AD,Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Özalp M.Y.O.,Van
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Van.

Amaç: Secale cereale L. (çavdar) meyvesi dekoksiyon ekstresinin, sağlıklı ve diyabetli farelerde hipoglisemik etkisinin araştırılması. Yöntem: Alloksanla diyabet oluşturulmuş farelere ve sağlıklı farelere Secale cereale L. ekstresi, glibenclamide (referans) ve serum fizyolojik (kontrol) oral yolla verilip; sıfırıncı, birinci, ikinci, dördüncü ve 24. saatlerde, farelerin kuyruk veninden kan alınarak açlık kan şekeri düzeyleri ölçüldü; sonuçlar tek yönlü varyans analizi ile test edildi. Bulgular: Secale cereale L. ekstresinin; alloksanla diyabet oluşturulmuş farelerde serum fizyolojik grubuna göre açlık kan şekerini birinci saatte (p<0.05) ve ikinci saatlerde (p<0.01) anlamlı derecede düşürdüğü, dördüncü ve 24. saatlerde bu etkinin görülmediği (p>0.05); glibenclamidein, serum fizyolojik grubuna göre açlık kan şekerini birinci, ikinci ve dördüncü saatlerde anlamlı derecede düşürdüğü (p<0.001), 24. saatte bu etkisinin ortadan kalktığı (p>0.05); glibenclamide’in, Secale cereale L.’ye göre açlık kan şekerini birinci ve ikinci saattlerde p<0.001, dördüncü saatte p<0.05 düzeyinde anlamlı derecede daha fazla düşürdüğü, 24. saattte ise her ikisi arasında anlamlı bir fark bulunmadığı gözlenmiştir (p>0.05). Sağlıklı farelerde gruplar arasında açlık kan şekeri yönünden yapılan ölçümlerde anlamlı bir fark saptanmamıştır. Sonuç: Secale cereale L. meyvesi dekoksiyon ekstresinin, referans ilaç olarak kullanılan glibenclamideden anlamlı derecede düşük düzeyde, yaklaşık dört saat süren zayıf bir hipoglisemik etki gösterdiği gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Secale cereale L., çavdar, glibenclamide, hipoglisemik etki, fare.


Investigation of The Hypoglycemic Effect of Secale cereale L. Fruit Decoction Extract in Healthy and Diabetic Mice

Hanefi Özbek1, Fevzi Özgökçe2, Ebubekir Ceylan3, Abuzer Taş4, Murat Tunçtürk5
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD,Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji AD,Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri M.Y.O.,Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Özalp M.Y.O.,Van
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Van.

Aim: Investigation of the hypoglycemic effect of secale cereale L. fruit decoction extract in healthy and diabetic mice. Method: Extract of Secale cereale L., glibenclamide (as a reference group) and physiologic saline (control group) were administrated perorally to the healthy and diabetic mice induced with alloxan. Before treatment,at the first, second, third, fourth and 24th hours, blood was taken from the vena coccygea of mice and Blood glucose levels were measured. Results were tested by One-way ANOVA. Results: When compared with physiologic saline group, it was observed that Secale cereale L. extract decreased blood glucose values significantly in diabetic mice induced with alloxan at the first (p<0,05) and second hour (p<0,01), this effect was not observed at the fourth and 24th hour. Glibenclamide decreased blood glucose values significantly at the first, second and fourth hours (p<0,001); this effect was disappeared at the 24th hour. When compared with Secale cereale L., it was observed that glibenclamide decreased blood glucose values more significantly at the first, second and fourth hours (p<0,001), there was not significant difference between two groups (p>0,05) at the 24th hour. There was not significant difference in blood glucose values measurements among groups of healthy mice. Conclusion: It was observed that the decoction extract of Secale cereale L. has significantly lower effect (weak hypoglycemic effect lasting for nearly four hours) when compared with glibenclamide which was used as a reference agent.

Keywords: Secale cereale L., rye, glibenclamide, hypoglycemic effect, mice.


Hanefi Özbek, Fevzi Özgökçe, Ebubekir Ceylan, Abuzer Taş, Murat Tunçtürk. Investigation of The Hypoglycemic Effect of Secale cereale L. Fruit Decoction Extract in Healthy and Diabetic Mice. Van Med J. 2002; 9(3): 73-77


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale