E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Konstipasyon Yönetiminde Akupresur Uygulaması ve Hemşirenin Rolü [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(1): 103-108 | DOI: 10.5505/vtd.2020.65002  

Konstipasyon Yönetiminde Akupresur Uygulaması ve Hemşirenin Rolü

Mahinur Durmuş İskender1, Nurcan Çalışkan2
1Kastamonu Üniversitesi, Taşköprü Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Kastamonu
2Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara

Konstipasyon, gastrointestinal sistemin fonksiyonel bozukluklukları arasında yer alan, her yaştan bireyi etkileyen, sağlığı tehdit eden önemli bir semptomdur. Konstipasyonun görülme sıklığı yaşla birlikte artmakta, 65 yaş ve üzeri yaşlıların %40’ı konstipasyon sorunu yaşamaktadır. Hastane ortamında konstipasyon sıklığına bakıldığında, %71.7’ si cerrahi kliniklerde görülmekte, kalp rahatsızlığı olan hastaların %95’ inde, kanser hastalarının ise % 100’ünde görülmektedir. Son yıllarda sağlık bakımında farmakolojik olmayan yöntemler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri olan akupresur, ağrıyı azaltmak, gevşemeyi ve rahatlamayı sağlamak, gastrointestinal motiliteyi arttırmak, semptomları azaltmak için bedende akupunktur meridyenleri ve meridyenler üzerinde bulunan belli noktalara pres-bası ve ovma benzeri manipülasyonlarla yapılan uygulamadır. Birçok farklı hastalık ve semptomda sıklıkla kullanılan akupresurun kullanım alanlarından biride konstipasyon sorunudur. Yapılan çalışmalarda akupresurun konstipasyon üzerine olumlu etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin hastanede sık karşılaştığı semptomlar arasında yer alan konstipasyon sorununu yönetebilmeleri için farmakolojik olmayan yöntemler hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu makalede konstipasyonun önlenmesinde ve giderilmesinde etkili olduğu bilinen akupresur yöntemi incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akupresur, konstipasyon, hemşirelik


Acupressure Application and Role of Nurse in Constipation Management

Mahinur Durmuş İskender1, Nurcan Çalışkan2
1Kastamonu University, Taşköprü Vocational School, Department of Medical Services and Techniques, Kastamonu
2Gazi University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Ankara

Constipation is an important symptom of functional disorders of the gastrointestinal system that affects individuals from all ages and causes a threat to health. The frequency of constipation increases with age and 40% of individuals who are 65 and older experience constipation. When the frequency of constipation in a hospital environment is examined, 71.7% of the cases are seen in surgery clinics, in 95% of patients with heart disease and in 100% of cancer patients.
Non-pharmacological integrated methods have been widely used in health care in recent years. Acupressure, which is a treatment that is used to reduce the pain, to relax and relieve and reduce the symptoms by application of certain point pressures and scrubbing manipulations on the body’s acupuncture meridians and meridians. Constipation is one of the areas of acupuncture which is frequently used in many different diseases and symptoms. Studies reported that the acupressure has positive effects on the constipation. Nurses should be knowledgeable about non-pharmacological methods in order to manage the problem of constipation which is among the common symptoms in the hospital. This article investigated the acupressure method known to be effective in preventing and eliminating constipation

Keywords: Acupressure, constipation, nursing


Mahinur Durmuş İskender, Nurcan Çalışkan. Acupressure Application and Role of Nurse in Constipation Management. Van Med J. 2020; 27(1): 103-108

Sorumlu Yazar: Mahinur Durmuş İskender, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale