E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

İmmün Yetmezliği Olmayan Hastada Listeria Monocytogenes Enfeksiyonuna Bağlı Rhombensefalit: Olgu sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(3): 377-380 | DOI: 10.5505/vtd.2019.65365  

İmmün Yetmezliği Olmayan Hastada Listeria Monocytogenes Enfeksiyonuna Bağlı Rhombensefalit: Olgu sunumu

Fettah Eren1, Şerefnur Öztürk2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Konya, Türkiye

Listeria monositogenes; birçok organ tutulumu yapabilen gram pozitif bir bakteridir. Bu mikroorganizmaya bağlı beyin sapı tutulumu meydana gelirse buna rombensefalit adı verilmektedir. Başlangıçta nonspesifik prodromal semptomlar görülür. Sonrasında progresif beyin sapı semptomları ve nöbetler izlenebilir. Yirmi yedi yaşında erkek hasta, 15 gündür olan baş dönmesi ve denge bozukluğu yakınması ile başvurdu. Özgeçmişinden, 2 ay önce Suudi Arabistan’a seyahat etmiş olduğu öğrenildi. Sol gözde abdüksiyon kısıtlılığı, sol yüz yarısında hipoestezi, ataksi, dismetri ve bilateral Babinski bulgusu pozitifliği saptandı. Beyin görüntülemede mezensefalon, pons ve bulbus lokalizasyonunda T2, DWI ve FLAIR sekanslarda hiperintensite saptandı. Kan kültüründe Listeria monositogenes üredi. İmmün defisit saptanmadı. İntravenöz 150 mg/kg/gün dozunda ampisilin başlandı. Yatışının 12. günü solunum yetmezliği nedeni ile kaybedildi. Atipik beyin sapı belirtileri ile başvuran ve klasik antibiyotik tedaviye dirençli olgularda Listeria monositogenes düşünülmelidir. Beyin görüntülemedeki tipik beyin sapı tutulumu tanı için yararlı olabilmektedir. Hızlı tanınması ve tedavinin sağlanması en önemli prognostik unsurdur.

Anahtar Kelimeler: Listeria monositogenes, Rombensefalit, Beyin sapı


Rhombencephalitis due to Listeria Monocytogenes Infection in the Immunocompetent Patient: A Case Report

Fettah Eren1, Şerefnur Öztürk2
1University Of Health Sciences, Konya Training And Research Hospital, Neurology Clinic, Konya, Turkey
2Selcuk University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Konya, Turkey

Listeria monocytogenes is a gram positive microorganism that can cause multiorgan involvement. If brainstem involvement due to this microorganism occurs, it is called rhombencephalitis. There are nonspecific prodromal symptoms at the begining. Progressive brainstem symptoms and seizures can be added. 27 year old male patient presented with dizziness and ataxia for 15 days. It was learned that he had traveled to Saudi Arabia 2 months ago. Restricted abduction of left eye, left facial hemihypoesthesia, ataxia, dysmetria and bilateral Babinski sign positive were detected. In brain imaging, hyperintensity was detected at T2, DWI and FLAIR sequences in mesencephalon, pons and bulbus localization. Listeria monocytogenes in blood culture was detected. Immune deficit was not detected. Intravenous 150 mg/kg/day ampicillin was started. On the 12th day of admission, the patient died associated with respiratory deficit. Listeria monocytogenes should be considered in patients with resistant of classical antibiotic treatment cases who present with atypical brainstem symptoms. Typical brainstem involvement on brain imaging can be useful for diagnosis. Early recognition and treatment is the most important prognostic factor.

Keywords: Listeria monocytogenes, Rhombencephalitis, Brainstem


Fettah Eren, Şerefnur Öztürk. Rhombencephalitis due to Listeria Monocytogenes Infection in the Immunocompetent Patient: A Case Report. Van Med J. 2019; 26(3): 377-380

Sorumlu Yazar: Fettah Eren, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale