E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Kan Kültürlerinde Salmonella Sıklığı ve Antibiyotik Duyarlılıkları [Van Med J]
Van Med J. 1999; 6(4): 25-27

Kan Kültürlerinde Salmonella Sıklığı ve Antibiyotik Duyarlılıkları

İclal Balcı1, G. Nazan Alkan2, Ayşe Bayram1
1Gaziantep Üniv. Tıp Fak. Mikrobiyoloji AD, Gaziantep
2Gaziantep Devlet Hast. Mikrobiyoloji Lab. Gaziantep

Bu çalışmada Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuarına Ekim 1996- Ekim 1997 tarihleri arasında gelen kan kültürleri değerlendirildi. Kan kültürlerinde üreyen Salmonella’ların sıklığı tesbit edilerek antibiyotik duyarlılıkları saptandı. Üreme görülen 240 kan kültürünün 79’u (%32.92) Salmonella’lardan oluşmuştu. Suşların tür ayrımı yapıldığında bunların 44’ü (%55.70) Salmonella typhi, 22’si (%27.85) S. paratyphi A, 13’ü ise Salmonella spp. olarak tanımlandı.

Anahtar Kelimeler: Kan kültürü, Salmonella


The Incidence of Salmonella in Blood Cultures and Their Antibiotic Susceptibilities

İclal Balcı1, G. Nazan Alkan2, Ayşe Bayram1
1Gaziantep Üniv. Tıp Fak. Mikrobiyoloji AD, Gaziantep
2Gaziantep Devlet Hast. Mikrobiyoloji Lab. Gaziantep

Between October 1996 and October 1997, blood cultures that applied to our Microbiology Laboratory at the Medical Faculty of Gaziantep University were examined. The incidence of Salmonella in blood cultures and their antibiotic susceptibilities were evaluated. Out of 240 positive blood cultures 79 (32.92%) were Salmonella spp. The identification of the isolates showed that 44 (55.70%) of them were Salmonella typhi, 22 (27.85%) were S. Paratyphi A and 13(16.46%) were other Salmonella species.

Keywords: Blood culture, Salmonella


İclal Balcı, G. Nazan Alkan, Ayşe Bayram. The Incidence of Salmonella in Blood Cultures and Their Antibiotic Susceptibilities. Van Med J. 1999; 6(4): 25-27


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale