E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Geç Tanı Konulmuş Dev Apendiks Müsinöz Kistadenomu [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(4): 348-351 | DOI: 10.5505/vtd.2016.66347  

Geç Tanı Konulmuş Dev Apendiks Müsinöz Kistadenomu

Mustafa Alimoğulları1, Hakan Buluş1, Gökhan Akkurt1, Utku Tantoğlu1
Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

Apendiks mukoseli; oldukça nadir görülen, apendiks lümeninin anormal müsinöz sekresyon sonucu dilatasyonu ile karakterize bir durumdur. Mukosel, mukozal hiperplazi, müsinöz kistadenom veya müsinöz kistadenokarsinom sonucunda oluşabilir. Apendiks müsinöz kistadenomu en sık görülen formudur. Hastada farklı klinik durumlarla kendini belli edebilir. Operasyon öncesi nadiren tanı alabilir. Rezeksiyon materyallerinin histopatolojik incelemesinde %0.1-0.3 oranında saptanmaktadır. Çalışmamızda üriner patolojiyi taklit eden dev müsinöz kistadenom tanısı konulan bir olguyu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Apandiks, kistadenoma, müsinöz


Delayed Diagnosis of Gigantic Appendix Mucinous Cystadenoma

Mustafa Alimoğulları1, Hakan Buluş1, Gökhan Akkurt1, Utku Tantoğlu1

Appendiceal mucocele is a very rare condition that is characterized by abnormal dilation of appendix lumen due to mucinous secretion. Mucocele can consist of mucosal hyperplasia, mucinous cystadenoma or mucinous cystadenocarcinoma. Most common form is appendiceal cystadenoma. Patients with this diseases can be presented with various clinical conditions. This disease can not be diagnosed prior to surgery. It is seen in 0,1-0,3% of histopathologicanalysis of resection materials. Wea representing a patientwith gigantic mucious cystadenoma mimicking urinary disease.

Keywords: Appendix, cystadenoma, mucinous


Mustafa Alimoğulları, Hakan Buluş, Gökhan Akkurt, Utku Tantoğlu. Delayed Diagnosis of Gigantic Appendix Mucinous Cystadenoma. Van Med J. 2016; 23(4): 348-351


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale