E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Ultrasonografi Rehberliğinde Yüzeyel Ve Derin Eklem Enjeksiyonlarının Karşılaştırılması [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(3): 386-390 | DOI: 10.5505/vtd.2018.75437  

Ultrasonografi Rehberliğinde Yüzeyel Ve Derin Eklem Enjeksiyonlarının Karşılaştırılması

Ahmet Yalçın1, Gökhan Polat2, Mesut Özgökçe3
1Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Erzincan
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
3Yüzücü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Van

GİRİŞ ve AMAÇ: Glenohumeral eklem enjeksiyonu ile tibotalar eklem enjeksiyonu üzerinden derin ve yüzeyel eklem enjeksiyonlarının başarı ve ekstravazasyon oranlarını karşılaştırarak ultrasonografinin etkinliğinin eklemlerin yapısıyla bağlantısını irdelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmada 114 hastanın omuz MR artrografisi ve 86 hastanın ayak bileği MR artrografisi incelenmiş ve işlemin başarı ve ekstravazasyon oranları istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Glenohumeral ekleme enjeksiyon yapılan hastalarda enjeksiyon trasesinde ekstravazasyon oranı tibitalar eklem enjeksiyonuna göre anlamlı olarak yüksekti (p: 0.026). Glenohumeral eklem enjeksiyonunda ekstravazasyonu olan hastalardan 6 (%5.2) tanesinde eklem aralığına kontrast madde geçişi izlenmezken tibiotalar enjeksiyonların tümünde hastalarda eklemde kontrast izlendi (p: 0.038).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Eklem içi enjeksiyonlarda kapsül ile cilt mesafesi ve kapsül ile eklem kıkırdağı mesafesi eklem enjeksiyon başarısını etkileyen unsurlardır. Bu nedenle derin eklemlerde ve kapsül eklem kıkırdağı mesafesinin az olduğu eklemlerde enjeksiyonun başarı oranı daha düşük ve ekstravazasyon oranı daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Artrografi, Manyetik rezonans görüntüleme, Glenohumeral eklem, Tibiotalar eklem


Comparison of Ultrasound Guided Deep and Superficial Joint Injections

Ahmet Yalçın1, Gökhan Polat2, Mesut Özgökçe3
1Erzincan University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Erzincan
2Ataturk University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Erzurum
3100. Yıl University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Van

INTRODUCTION: We aimed to evaluate the effectiveness of ultrasound and its association with joint structure by comparing success and extravasation rates of the glenohumeral joint and the ankle joint injections.
METHODS: MR arthrography examinations of 114 glenohumeral joints and 86 tibiotalar joints were assessed in this retrospective study and, success and extravasation rates were compared statistically.
RESULTS: Extravasation rate at the injection site was significantly higher in patients with glenohumeral injection compared to tibiotalar injection (p: 0.026). There was no contrast material within the joint space along with extravasation in 6 (5.2%) patients in glenohumeral injection group whereas contrast material was seen within the joint space in all patients in tibiotalar injection group (p: 0.038).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In intra-articular injections, the success rate of articular injection is affected by the distance of capsule to skin and capsule to cartilage. For this reason, higher extravasation rates with lower success rates were encountered in deep located joints and joints with the reduced capsule to cartilage distance.

Keywords: Arthrography, Magnetic resonance imaging, Glenohumeral joint, Tibiotalar joint


Ahmet Yalçın, Gökhan Polat, Mesut Özgökçe. Comparison of Ultrasound Guided Deep and Superficial Joint Injections. Van Med J. 2018; 25(3): 386-390

Sorumlu Yazar: Ahmet Yalçın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale