E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Peritonsiller Apse Tanı ve Tedavisi [Van Med J]
Van Med J. 2002; 9(3): 88-90

Peritonsiller Apse Tanı ve Tedavisi

Köksal Yuca1, Muzaffer Kırış2, Hakan Çankaya3, Tahir Seçkinli4
1Erciş Devlet Hastanesi KBB Kliniği
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD.
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Van
4Erciş Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Peritonsiller apse, yetişkinlerde ortaya çıkan baş ve boyunun en sık derin enfeksiyonudur. Tipik olarak aerobic ve anaerobic bakterilerin kombinasyonuyla oluşur. Ateş, boğaz ağrısı yutma güçlüğü ve trismus en sık görülen yakınmalardır. İğne aspirayonu peritonsiller apsenin tanı ve tedavisinde halen altın standart yöntemdir. Ultrasonografi ve Komputerize Tomografi tanı koymada yardımcıdır. Ponksiyon ve aspirasyondan sonra uygun antibiyotik tedavisi (penisilin, klindamicin, cefalosporinler, metranidazol) başlanmalıdır. İlerlemiş vakalarda, insizyon ve drenaj veya acil tonsillektomi gerekebilir.Bu çalışmada Ekim 1999-Şubat2002 tarihleri arasında Erciş Devlet Hastanesi KBB polikliniğine başvuran ve peritonsiller apse tanısı alarak tedavileri yapılan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelenerek peritonsiller apse tanı ve tedavisi gözden geçirildi.

Anahtar Kelimeler: Peritonsiller apse, boğaz ağrısı, derin boyun enfeksiyonu.


Diagnosis and Treatment of Peritonsillar Abscess

Köksal Yuca1, Muzaffer Kırış2, Hakan Çankaya3, Tahir Seçkinli4
1Erciş Devlet Hastanesi KBB Kliniğii.
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD.
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD.
4Erciş Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği.

Peritonsillar abscess, the most common deep infection of the head and neck that occurs in adults, is typically formed by a combination of aerobic and anaerobic bacteria. The presenting symptoms include fever, throat pain, dysphagia and trismus. Ultrasonography and computed tomographic scanning are useful in confirming the diagnosis. Needle aspiration remains the gold standard for diagnosis and treatment of peritonsillar abscess. After performing aspiration, appropriate antibiotic therapy (including penicillin, clindamycin, cephalosporins, or metronidazole) must be initiated. In advanced cases, incision and drainage or immediate tonsillectomy may be required.In this study, the files of the patients who were admitted to Department of otolaryngology, Erciş State Hospital between October 1999 and February 2002, diagnosed with peritonsillar abscess were retrospectively evaluated and diagnosis and treatment of peritousillar abscess was reviewed.

Keywords: Peritonsillar abscess, throat pain, deep neck infection


Köksal Yuca, Muzaffer Kırış, Hakan Çankaya, Tahir Seçkinli. Diagnosis and Treatment of Peritonsillar Abscess. Van Med J. 2002; 9(3): 88-90


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale