E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Preauriküler Sinüs/Kist: Olgu Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(4): 352-356 | DOI: 10.5505/vtd.2016.83364  

Preauriküler Sinüs/Kist: Olgu Sunumu

Nazim Bozan1, Yunus Feyyat Sakin2, Ahmet Gözen3, Ferhat Bozkuş4
1Department of Otorhinolaryngology, Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine, Van, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology, Diyarbakır Training and Reseaarch Hospital, Diyarbakır, Turkey
3Department of Pediatric Surgery, Lokman Hekim Hospital, Van, Turkey
4Department of Otorhinolaryngology, Harran University Faculty of Medicine, Şanlıurfa, Turkey

Preauriküler sinüs embriyonik gelişimde kulağı oluşturan birinci ve ikinci brankial yarığın birleşmesi sırasında meydana gelen bozukluk onucu oluşan konjenital bir anomalidir. Genellikle semptomsuz olup, nadiren tekrarlayan rekürren şişlikle beraber akıntı, üzerinde inflamasyon meydana gelen ve enfeksiyonlarla bir arada olabilmektedir. Sağ kulak önünde 3 yıldır tekrarlayan rekürrent şişlik ve yara enfeksiyonu bulunan 18 yaşındaki erkek hastada preauriküler sinüs saptandı ve literatür eşliğinde vaka tartışıldı. Özellikle preauriküler bölgenin iyileşmeyen ve tedavilere cevap vermeyen tekrarlayan rekürren şişlikle beraber akıntı, üzerinde inflamasyon meydana gelen deri enfeksiyonu ve yaralarının emininde preauriküler sinüsün de olabileceği unutulmamalıdır. Fistül traktusunun yetersiz rezeke edildiği vakalarda geç dönemde nüks meydana gelebilmektedir. Preauriküler sinüs/kist preauriküler bölge lezyonlarında ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Konjenital preauriküler fistül, preauriküler kist, Preauriküler sinüs, cerrahi yaklaşım


The Preauricular Sinus / Cyst: A Case Report

Nazim Bozan1, Yunus Feyyat Sakin2, Ahmet Gözen3, Ferhat Bozkuş4
1
2
3
4

Preauricular sinus is a congenital anomaly that occurs because of a malformation during the merging of first and second branchial clefts, which form the ear in the course of embryonic development. Although it is usually non-symptomatic, it can rarely be seen together with recurrent swelling and discharge, and inflammatory infections. A preauricular sinus was observed in front of the right ear of an 18-year-old male patient with a recurrent swelling and wound infection for 3 years; and the case was discussed in the guidance of the literature. It would be important to consider preauricular sinus as the basis of recurrent swelling and inflammatory skin infections and wounds of the preauricular region, which do not respond to treatment nor heal. Recurrence may take place in the late period, in case of an inadequate resection of the fistula tract. Preauricular sinus/cyst should be taken into account in differential diagnosis of preauricular region lesions.

Keywords: Congenital preauricular fistula, preauricular cyst, preauricular sinus, surgical approach


Nazim Bozan, Yunus Feyyat Sakin, Ahmet Gözen, Ferhat Bozkuş. The Preauricular Sinus / Cyst: A Case Report. Van Med J. 2016; 23(4): 352-356


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale