E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Genç bir hastada göğüs ağrısında sizce ilk ne düşünülmelidir? [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(1): 97-99 | DOI: 10.5505/vtd.2020.83436  

Genç bir hastada göğüs ağrısında sizce ilk ne düşünülmelidir?

Murat Günday
Başkent Universitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi., Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Konya, Türkiye

Bu olgu sunumunda üç gün önce göğüs ağrısı şikayeti başlayan, tanısı geciken, kliniğimizde tip 1 aort diseksiyonu tanısı alan hastanın başarılı bir şekilde yapılan tubuler greft implantasyonu ile tedavisi aktarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aort diseksiyonu, Genç, Göğüs Ağrısı


What should you have to be fırst ın your chrıstıan age ın young patıent?

Murat Günday
Baskent University Konya Research and Application Center., Department of Cardiovascular Surgery, Konya, Turkey

In this case report, the patient was diagnosed with type 1 aortic dissection that was diagnosed with chest pain three days before and was diagnosed as having delayed diagnosis, and the patient was successfully treated with tubular graft implantation.

Keywords: Aortic dissection, Young, Chest Pain


Murat Günday. What should you have to be fırst ın your chrıstıan age ın young patıent?. Van Med J. 2020; 27(1): 97-99

Sorumlu Yazar: Murat Günday, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale