E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Tekrarlayan gebelik kayıpları [Van Med J]
Van Med J. 2017; 24(4): 410-414 | DOI: 10.5505/vtd.2017.83803  

Tekrarlayan gebelik kayıpları

Şerif Aksin
Türkiye Cumhuriyeti Sağlı Bilimleri Üniversitesi, Dr. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

Tekrarlayan gebelik kaybı (TGK) 20. Gebelik haftasından önce ard arda 3 gebelik kaybıdır. Etyolojide multifaktöryel nedenler rol oynamaktadır. Ancak bir çok olguda kesin bir neden ortaya konamamaktadır. Erken haftalardaki abortus sayısı attıkça rekürrens artmaktadır. TGK tedavisinde net görüş birliği yoktur. Tedavi planlanırken, etyoloji göz önünde bulundurulmalı ve bilimsel etkinliği kanıtlanmış tedaviler uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: tekrarlayan gebelik kaybı, progesteron, düşül molekül ağırlıklı heparin


Recurrent pregnancy loss

Şerif Aksin
Republic of Turkey, Health Sciences University, Dr. Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Diyarbakır, Turkey

Recurrent loss of pregnancy (RLP), consecutive loss of three pregnancies before 20 week of pregnancy. Multifactorial causes play a role in etiology. However, in many cases a definite reason can not be established. When the number of abortions in the early weeks is increased, recurrence is increasing. There is no clear consensus on RLP treatment. When treatment is planned, the etiology should be considered and therapies with scientific efficiency should be applied.

Keywords: recurrent pregnancy loss, progesterone, low molecular weight heparin


Şerif Aksin. Recurrent pregnancy loss. Van Med J. 2017; 24(4): 410-414

Sorumlu Yazar: Şerif Aksin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2020 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale