E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Venlafaksin İntoksikasyonu ve Serotonin Sendromu [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(4): 535-537 | DOI: 10.5505/vtd.2018.88709  

Venlafaksin İntoksikasyonu ve Serotonin Sendromu

Mehmet Fatih Yörük1, Onur Avcı2, Göze Çayırlı Demir1
1Yüksek İhtisas Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü Kırıkkale/Türkiye
2Numune Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü Sivas/Türkiye

Venlafaksin; serotonin ve norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI) olarak isimlendirilen ikinci nesil bir antidepresandır. Venlafaksin çocuk ve ergenlerde depresyon, anksiyete ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tedavisinde kullanılmaktadır. Trisiklik antidepresanlar ile karşılaştırıldıklarında SNRI’ların tolerabilite ve güvenlik profilleri olumlu olup, hasta uyumu ve doz aşımı açısından da kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Ciddi toksisitede en çok dikkat edilmesi gereken semptomlar SSS (santral sinir sistemi) depresyonu, serotonin sendromu ve kardiyak iletim anormallikleridir. Biz rabdomyoliz, kas rijiditesi ve epileptik nöbetleri olan toplam 10,5 gr uzun salınımlı venlafaksin zehirlenmesini sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Serotonin sendromu, rabdomyoliz, venlafaksin


Venlafaxine Intoxication and Serotonin Syndrome

Mehmet Fatih Yörük1, Onur Avcı2, Göze Çayırlı Demir1
1Yüksek İhtisas Hospital Department of Anestesiology and Reanimation Kırıkkale/Turkey
2Numune Hospital Department of Anestesiology and Reanimation Sivas/Turkey

A second-generation antidepressant called venlafaxine serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SNRI). Venlafaxine is used in the treatment of depression, anxiety and attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents. Compared with tricyclic antidepressants, tolerance and safety profiles of SNRI’s are positive, and their use in terms of patient compliance and overdosage is increasing day by day. Symptoms that should be paid attention to in severe toxicity are CNS (central nervous system) depression, serotonin syndrome and cardiac conduction abnormalities. We aimed to present a 10.5 gr long venlafaxine intoxication with rhabdomyolysis, muscle rigidity and epileptic seizures.

Keywords: Serotonin syndrome, rhabdomyolysis, venlafaxine


Mehmet Fatih Yörük, Onur Avcı, Göze Çayırlı Demir. Venlafaxine Intoxication and Serotonin Syndrome. Van Med J. 2018; 25(4): 535-537

Sorumlu Yazar: Onur Avcı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale