E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Median Arcuat Ligament Sendromlu Olguda Laparoskopik Tedavi: olgu sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(3): 381-383 | DOI: 10.5505/vtd.2019.93446  

Median Arcuat Ligament Sendromlu Olguda Laparoskopik Tedavi: olgu sunumu

Hakan Yabanoğlu1, İlker Murat Arer1, Çağla Bali2
1Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Adana
2Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Adana

Median arcuat ligament sendromu, median arcuat ligamentin çölyak artere basısı sonucu görülen nadir bir klinik durumdur. Genellikle genç erişkinlerde görülür ve kendini yemeklerden sonra başlayan karın ağrısı, bulantı-kusma ve kilo kaybı gibi semptomlar ile belli eder. Ayırıcı tanıda yemek sonrası başlayan karın ağrısı olan genç hastalar akılda tutulmalıdır. Tanıda çeşitli radyolojik yöntemler kullanılmakla beraber klinik uygulamada sıklıkla multidedektörlü bilgisayarlı tomografiler tercih edilmektedir. Median arcuat ligament sendromu tedavisi cerrahidir. Bu olgu sunumunda cerrahi kliniklerinde nadir görülen median arcuat ligament sendromlu hastamıza uyguladığımız laparoskopik cerrahi yöntemini ve uzun dönem takip gerekliliğini vurgulamayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Median arcuat ligament sendromu, Laparoskopik Cerrahi, Takip


Laparoscopic Treatment of Median Arcuat Ligament Syndrome: A Case Report

Hakan Yabanoğlu1, İlker Murat Arer1, Çağla Bali2
1Başkent University Adana Dr. Turgut Noyan Teaching and Research Hospital, General Surgery Department, Adana
2Başkent University Adana Dr. Turgut Noyan Teaching and Research Hospital, Anesthesia and Reanimation Department, Adana

Median arcuate ligament syndrome is an uncommon condition resulting from compression of the celiac artery by median arcuate ligament. It is commonly encountered in young adults and presents with symptoms such as abdominal pain, nausea, vomiting after meals and subsequent weight loss. Although various radiological modalities can be utilized for diagnosis, multidetector computed tomography of the abdomen is generally preferred. Definitive treatment of median arcuate ligament syndrome is surgery. In this case report we present laparoscopic surgical procedure performed at our centre on a patient afflicted with this rare condition as well as highlight the need for long term follow-up in patients with median arcuate ligament syndrome.

Keywords: Median arcuat ligament syndrome, Laparoscopic surgery, Follow-up


Hakan Yabanoğlu, İlker Murat Arer, Çağla Bali. Laparoscopic Treatment of Median Arcuat Ligament Syndrome: A Case Report. Van Med J. 2019; 26(3): 381-383

Sorumlu Yazar: Hakan Yabanoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale