E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694  


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Femur Boyun Kırıklarında Güncel Yaklaşımlar [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(1): 76-81 | DOI: 10.5505/vtd.2018.97659  

Femur Boyun Kırıklarında Güncel Yaklaşımlar

Sezai Özkan, Cihan Adanaş
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı,Van, Türkiye

Kalça kırıkları yaşlı popülasyonunda hastaneye başvuru sebeblerinden ön sıralarında yer alır. Yaşlı popülasyonunda kalça kırıklarının en önemli nedeni basit düşmelerdir ve mortalite ve morbiditenin önde gelen nedenidir. Genç popülasyondaki femur boyun kırıklarının en sık sebebi trafik kazası ve yüksek enerjili sporlardır. Kan desteğinin düşük olması sebebiyle, femur boyun kırıklarında avasküler nekroz ve nonunion oldukça sık görülmektedir. Bu kırıkların tedavisinde birçok seçenek vardır. Ana yöntemler kapalı redüksiyon internal fiksasyon ve artroplastidir. Tedavi seçenekleri hastanın yaşı, kırık tipi, kırık etiyolojisi, cerrahın zamanlaması, romatolojik hastalık varlığı, nörolojik hastalık varlığı, psikoz, ihmal edilen femur boynu kırığı gibi faktörlere bağlıdır.

Anahtar Kelimeler: Femur boyun kırığı, Artroplasti, kanüllü vida, dinamik kalça vidası


Current Approaches In Femoral Neck Fractures

Sezai Özkan, Cihan Adanaş
Van Yüzüncü Yıl University, Department Of Orthopaedics And Traumatology, Van,Turkey

Hip fractures are the leading cause of admission to the hospital in the elderly population.
The most important cause of hip fractures in the elderly population is simple falls and leading causes of mortality and morbidity. The most common cause of femur neck fractures in young populations is traffic accidents and high-energy sports.
Due to the low blood supply, avascular necrosis and nonunion are common in femur neck fractures. There are many options in the treatment of these fractures. The main methods are closed reduction internal fixation and arthroplasty. Treatment options depend on the age of the patient, type of fracture, fracture etiology, timing of the surgeon, presence of rheumatologic disease, presence of neurological disease, psychosis, neglected femoral neck fracture.

Keywords: Femur neck fracture, total hip arthroplasty, canulated screw, dynamic hıp screw


Sezai Özkan, Cihan Adanaş. Current Approaches In Femoral Neck Fractures. Van Med J. 2018; 25(1): 76-81

Sorumlu Yazar: Sezai Özkan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar

Copyright © 2019 Van Medical Journal. All Rights Reserved. LookUs & Online Makale