E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 30 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Editor Kurulu Dergi İmtiyaz Sahibi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu
Baş Editör
Ahmet Arısoy, MD, Van YYÜ, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD, Van, Türkiye

Yardımcı Editörler
Alptekin Tosun, MD, Giresun Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Giresun Türkiye
Atakan Yılmaz, MD, Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Denizli, Türkiye
Ayşe Ferdane Oğuzöncül, MD, Arel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD, İstanbul, Türkiye
Buket Mermit, MD, Van YYÜ, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD, Van, Türkiye
Burhan Hakan Kanat, MD, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Malatya, Türkiye
Can Biçmen, MD, SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, Tıbbi Mikrobiyoloji, İzmir, Türkiye
Damla Binnetoğlu, PhD, Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AD, Kars, Türkiye
Duygu Mert, SBÜ Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH, Enfeksiyon Hastalıkları, Ankara, Türkiye
Ebru Şener, MD, Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji AD, Erzurum, Türkiye
Ece Buru, MD, Van YYÜ, Tıp Fakültesi, Anatomi AD, Van, Türkiye
Elif Eker, MD, Van YYÜ, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Van, Türkiye
Gökhan Görgişen, PhD, Van YYÜ, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD, Van, Türkiye
Hakan Yabanoğlu, MD, Başkent Üniversitesi, Genel Cerrahi, Adana, Türkiye
Halil İbrahim Akbay, MD, Van YYÜ, Tıp Fakültesi, Biyokimya AD, Van, Türkiye
İhsan Doğan, MD, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi AD, Ankara, Türkiye
İzzet Çeleğen, MD, Van YYÜ, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD, Van, Türkiye
Leyla Bozatlı, MD, Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Edirne, Türkiye
Mahmut Aşırdizer, MD, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp AD, İstanbul, Türkiye
Mehmet Emin Layık, MD, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Aydın, Türkiye
Mehmet Volkan Harput, MD, Adana Şehir ve EAH, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Adana, Türkiye
Mesut Özgökçe, MD, Van YYÜ, Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Van, Türkiye
Mine Hayriye Sorgun, MD, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, Ankara, Türkiye
Muhammed Batur, MD, Van YYÜ, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD, Van, Türkiye
Murat Toprak, MD, Van YYÜ, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Van, Türkiye
Mustafa Kara, MD, Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Erzurum, Türkiye
Necip Güven, MD, Van YYÜ, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD, Van, Türkiye
Nesim Aladağ, MD, Van YYü, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, Van, Türkiye
Nurullah Hamidi, MD, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji EAH, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
Pınar Güzel Özdemir, MD, Van YYÜ, Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Van, Türkiye
Pradipta Bhakta, MD, Waterford Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım AD, İrlanda
Sermin Algül, PhD, Van YYÜ, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, Van, Türkiye
Sinan Demircioğlu, MD, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Hematoloji BD, Konya, Türkiye
Shahanaz Chowdhury, MD, PhD, Bangladeş Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Halk Sağlığı AD, Dakka, Bangladeş
Şebnem Alanya Tosun, MD, Giresun Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Giresun, Türkiye
Yaser Said Çetin, MD, Van YYÜ, Tıp Fakültesi, KBB AD, Van, Türkiye

İstatistik Editörleri
Sıddık Keskin, PhD, Van YYÜ, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD, Van, Türkiye
Sadi Elasan, PhD, Van YYÜ, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD, Van, Türkiye

Dil Editörü
Fırat Yıldız, PhD, Van YYÜ, Edebiyat Fakültesi, Dil Bilimi AD, Van, Türkiye

Tıbbi Etik Editörü
Şükran Sevimli, PhD, Van YYÜ, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Deontoloji, Van, Türkiye

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale