E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694

Etik Kurallar

Etik Kurallar

Genel olarak:
Van Tıp Dergisi; ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors)'nin ve COPE (Committee on Publication Ethics)'nin önerilerini takip eder. Ek olarak;

Editörün Sorumlulukları
İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan klinik ve deneysel tüm çalışmalar için etik onay alındığını, ve bu onayın yazıda belirtildiğini kontrol etmelidir.

Makalede; deneysel, klinik ve ilaç insan çalışmaları için, etik kurul onayı ve çalışma protokolünün uluslararası anlaşmalara uygunluğuna ilişkin beyanın (2013'te revize edilen Helsinki Bildirgesi (www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html)) varlığını ve olgu sunumlarında yazılı onam alındığının beyanını kontrol etmelidir.

Dergiye gönderilen makalelerin gizli bir şekilde işlendiğini ve yazıların hiçbir içeriğinin yazar, hakemler ve yayıncı dışında hiç kimseyle paylaşılmayacağını garanti etmelidir.

Makale yazarlarından veya kurumdan herhangi birisi ile çıkar çatışması varsa, yazıdan çekilmelidir.

Hakemlerin izni olmadan hakem isimlerini, üçüncü şahıslarla paylaşmamalıdır.

Makalenin önemi, özgünlüğü ve dergiyle olan ilgisine göre bir makaleyi kabul etme veya reddetme konusunda nihai kararı verme hakkına sahiptir.

Hakemlerin Sorumlulukları;
Değerlendirmeyi objektif olarak yapmalı, makaleyi değerlendirecek yeterli zamana sahip olduğunu bilmelidir.

Kendisine atanan makale konusunda kendisini yetersiz hisseden veya zamanında yetiştiremeyeceğini düşünen hakem, ilgili makaleden çekilmeli ve bunu editöre bildirmelidir.

Çıkar çatışması varsa, makaleyi değerlendirmekten imtina etmelidir.

Makaleyi gizli bir şekilde değerlendirmeli, makale içeriği ve konusunu üçüncü şahıslarla paylaşmamalıdır.
Henüz yayınlanmamış makale konu ve verilerini kendi çalışmasında kullanmamalıdır.

İncelemekte olduğu makale ile başka bir dergide yayınlanmış veya incelenmekte olan başka bir makale arasındaki benzerlikleri editöre bildirmelidir.

Yazarın Sorumlulukları
İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan klinik ve deneysel tüm çalışmalar için etik onay almalı, ve bu onayı yazıda belirtmelidir.

Makalede; deneysel, klinik ve ilaç insan çalışmaları için, etik kurul onayı ve çalışma protokolünün uluslararası anlaşmalara uygunluğuna ilişkin beyanı (2013'te revize edilen Helsinki Bildirgesi (www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html))  ve olgu sunumlarında yazılı onam alındığının beyanını belirtmelidir.

Birden fazla dergiye aynı makaleyi eşzamanlı göndermemelidir. Aynı şekilde, yazar daha önce herhangi bir yerde yayınlanmış makaleleri de değerlendirilmek üzere göndermemelidir.

Etik kurul onayı, sorumlu yazarın  sorumluluğundadır.

Makale verilerini dürüstçe yorumlamalı, kendi görüşünü öne çıkarmaktan çekinmelidir.

Araştırmayı destekleyen tüm kaynakları açıkça belirtmeli ve ayrıca herhangi bir çıkar çatışmasını beyan etmelidir.

Makalenin orijinal olduğunu garanti etmelidir. Yazar, başkalarının çalışmalarını ve/veya sözlerini kullanmışsa, uygun şekilde alıntılamalıdır. Her türlü intihal, etik olmayan yayıncılık davranışı oluşturur ve kabul edilemez.

Yazar, araştırmaya katkıda bulunanların tümüne teşekkür etmelidir. Araştırmaya önemli ölçüde katkıda bulunanlar ortak yazarlar olarak listelenmelidir. Yazar, tüm ortak yazarların makalenin son halini onayladıklarından ve nihai yayın üzerinde anlaşmaya vardıklarından emin olmalıdır.

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale