E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694

Uyarı: Aşağıdaki makaleler yayın için kabul edilmiştir; ancak, bu liste makalelerin yayınlanacağı sırayı (sayıyı) göstermemektedir. Yeni makaleler kabul edildiğinde, burada görüntülenen sıra değişecektir.

Baskıdaki Makaleler - Van Tıp Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
Parkinson Tanısı Almış Hastalarda MTHFR C677T Gen Varyasyonu ve Serum Bakır Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Investigation of the Relationship Between MTHFR C677T Gene Variation and Serum Copper Levels in Patients Diagnosed with Parkinson's
Arzu Ay, Nevra Alkanli, Sibel Guler
Sayfa 0

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Suberoilanilid hidroksamik asit (SAHA) hipokampal hücrelerde glutamata bağlı oksidatif stresi azaltır
Suberoylanilide hydroxamic acid (SAHA) reduces glutamate-induced oxidative stress in hippocampal cells
Caner Günaydin, Zülfinaz Betül Çelik
Sayfa 0

DERLEME
3.
Adli DNA analizlerinde güncel moleküler genetik gelişmeler
Current molecular genetic developments in forensic DNA analysis
Esra Tekcan, Şengül Tural
Sayfa 0

4.
Sella Tursika Boyutları ve Morfolojisinin Kraniofasiyal ve Dental Anomalilerle İlişkisi
The Associatin of Sella Turcica Morphology and Dimension with Craniofacial and Dental Anomalies
Esra Ceren Tatlı, Yesim Kaya, Murat TUNCA
Sayfa 0

5.
Lizozomal Depo Hastalıklarının Otofaji ile İlişkisi
Relationship of Lysosomal Storage Diseases (LSD) with Autophagy
Seda Keskin, İsmail Mert Alkaç, Burcu Çerçi
Sayfa 0

6.
Yoğun Bakım Hastalarında Omega-3 Takviyesinin Mortalite Ve Morbidite İle İlişkisi
The Relatıonshıp Between Momalıty And Morbıdıty Of Omega-3 Supplements In Intensıve Care Patıents
Hakan Toğuç, Hande Öngün Yılmaz
Sayfa 0

OLGU SUNUMU
7.
Dirençli hiperkalsemi ile presente olan bir multiple miyelom vakası
A case of multiple myeloma presenting with resistant hypercalcemia
Zeki Kemeç, Cevat Tüzün
Sayfa 0

8.
Kronik Böbrek Yetersizliği Hastasında Görsel Halüsinasyonlar ile Prezente Olan Ertapenem İlişkili Nörotoksisite
Ertapenem Related Neurotoxicity Presented with Visual Halusinations in Chronic Kidney Failure Patient
Seçkin Akben, İlyas Öztürk, Ertugrul Erken, Ozkan Gungor, Orcun Altunoren
Sayfa 0

9.
Ekstrameduller mesane anaplastik plazmasitoması: bir olgu sunumu ve güncel literatür derlemesi
Extramedullary anaplastic plasmacytoma of the bladder: a case report and current literature revıew
Özgür Ekici, Abdullah Gul, Sinan Avci, Vildan Gursoy, melike Nalbant
doi: 10.5505/vtd.2022.33678  Sayfa 0

10.
Fuchs endoteliyal korneal distrofi ve keratokonus: Çok nadir bir tesadüf
Fuchs endothelial corneal dystrophy and keratoconus: A very rare coincidence
Deniz Kılıç, Emre Güneş, Ibrahim Toprak
Sayfa 0

11.
Dabigatran Kullanımı Sonrası Yüksek INR ve aPTT'ye Bağlı Ciddi Üriner Kanama: Olgu Sunumu
Severe Urinary Bleeding Due to High INR and aPTT After Use of Dabigatran: A Case Report
Ferhat Işık, Ümit İnci, Abdurrahman Akyüz
Sayfa 0

LookUs & Online Makale