E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694

Uyarı: Aşağıdaki makaleler yayın için kabul edilmiştir; ancak, bu liste makalelerin yayınlanacağı sırayı (sayıyı) göstermemektedir. Yeni makaleler kabul edildiğinde, burada görüntülenen sıra değişecektir.

Baskıdaki Makaleler - Van Tıp Dergisi

Baskıdaki Makaleler

KLINIK ARAŞTIRMA
1.
Pediatrik Optik Nörit Hastalarının Klinik Özellikleri ve Göz Bulguları: Tek Merkez Deneyimi
Clinical Characteristics and Visual Outcomes of Pediatric Optic Neuritis: A Single Center Experience
Dilek Cebeci, Esra Gurkas, Zeynep Öztürk, Alev Güven, Zeynep Selen Karalok, Aydan Değerliyurt, Nefise Arıbaş Öz, İbrahim Halil Öncel, Serkan Özmen, Şükriye Yılmaz, Tülin Hakan Demirkan
Sayfa 0

2.
Klinik Acinetobacter baumannii complex izolatlarında karbapenem direncinin moleküler mekanizmalarının incelenmesi
Investigation of molecular mechanisms of carbapenem resistance in Acinetobacter baumannii complex from clinical Isolates
Gülşen ULUÇAM ATAY, Gulcin Bayramoglu, RIZA DURMAZ, İlknur Tosun, NESE KAKLIKKAYA, Faruk Aydın
Sayfa 0

3.
Diyarbakır'da hava sıcaklığının sperm kalitesine etkisi: Altı yıllık geriye dönük bir analiz
The effect of air temperature on quality of sperm in Diyarbakir: A retrospective analysis over six years
Muhamet Afsin, Ayse Feyda Nursal
Sayfa 0

4.
COVID-19 Oküler Bulgulara İlişkin Web Sitelerinin Okunabilirlik Düzeyi: İnternet Tabanlı Analiz
The Readability Level of Websites Regarding COVID-19 Ocular Findings: An Internet-Based Analysis
Hamıdu Hamısı Gobeka, Jabbarova Gullu, Aynur Er, seray yörükoğlu, Kudret Kurt, MURAT DEMİREZEN, Mustafa DOĞAN
Sayfa 0

5.
Akut Serebrovasküler Olaylarda Malign Ventriküler Aritminin Risk Göstergeleri Olarak Tpe, Tpe Dispersiyon ve Tpe/QT Oranı
Tpe, Tpe Dispersion and Tpe/QT Ratio as Risk Indicators of Malign Ventricular Arrhythmia In Acute Cerebrovascular Event
Nihal Tekinalp, Figen Güney, Mehmet Tekinalp
Sayfa 0

DERLEME
6.
Renal Transplantasyon Sonrası Greft Fonksiyonlarının Takibinde MikroRNA’ların Rolü
The Role of MicroRNAs in Monitoring Post Renal Transplantation Graft Functions
Merve Anapalı, Eda Balkan
Sayfa 0

7.
Adli DNA analizlerinde güncel moleküler genetik gelişmeler
Current molecular genetic developments in forensic DNA analysis
Esra Tekcan, Şengül Tural
Sayfa 0

8.
Lizozomal Depo Hastalıklarının Otofaji ile İlişkisi
Relationship of Lysosomal Storage Diseases (LSD) with Autophagy
Seda Keskin, İsmail Mert Alkaç, Burcu Çerçi
Sayfa 0

9.
Sella Tursika Boyutları ve Morfolojisinin Kraniofasiyal ve Dental Anomalilerle İlişkisi
The Associatin of Sella Turcica Morphology and Dimension with Craniofacial and Dental Anomalies
Esra Ceren Tatlı, Yesim Kaya, Murat TUNCA
Sayfa 0

10.
Buzdağının Görünmeyen Yüzü: Çocuklarda Covıd-19 Pandemi Sürecinin Psikososyal Etkisi
The Invisible Face of the Iceberg: The Psychosocial Effect of the Covid-19 Pandemic Process in Children
Halil İbrahim Taşdemir, Emine Efe
Sayfa 0

OLGU SUNUMU
11.
Vaka Takdimi: Optik Nöritin Eşlik Ettiği Spinal Tutulumun Olmadığı Nadir Bir MOGAD Vakası
A Rare Case Report: MOGAD with Optic Neuritis- without Spinal İnvolvement
Canan Akünal Türel, Sıddıka Halicioğlu
Sayfa 0

12.
Dirençli hiperkalsemi ile presente olan bir multiple miyelom vakası
A case of multiple myeloma presenting with resistant hypercalcemia
Zeki Kemeç, Cevat Tüzün
Sayfa 0

13.
Mandibulada Yer Alan Kolesterol Granülomu ve Aktinomikoz
Cholesterol Granuloma and Actinomycosis Located in the Mandible
Havva Eerdem
Sayfa 0

14.
Bütan gazı soluması sonucu meydana gelen iki ani ölüm olgusunda olay yeri ve otopsi bulguları
Crime Scene and autopsy findings in two cases of sudden death caused by inhalation of butane gas
ERHAN KARTAL, Yasin Etli, Uğur Demir, Uğur ATA, Mahmut Asirdizer
Sayfa 0

15.
Biri Diğerini Tetikliyor mu? Gut ve Haglund Birlikteliği: Olgu Sunumu
Does One Trigger The Other? Coexistence of Gout and Haglund: A Case Report
Senem Şaş, Fatmanur Aybala Koçak, Zeynep Karakuzu Güngör, Hatice Rana Erdem
Sayfa 0

16.
Kronik Böbrek Yetersizliği Hastasında Görsel Halüsinasyonlar ile Prezente Olan Ertapenem İlişkili Nörotoksisite
Ertapenem Related Neurotoxicity Presented with Visual Halusinations in Chronic Kidney Failure Patient
Seçkin Akben, İlyas Öztürk, Ertugrul Erken, Ozkan Gungor, Orcun Altunoren
Sayfa 0

17.
Ekstrameduller mesane anaplastik plazmasitoması: bir olgu sunumu ve güncel literatür derlemesi
Extramedullary anaplastic plasmacytoma of the bladder: a case report and current literature revıew
Özgür Ekici, Abdullah Gul, Sinan Avci, Vildan Gursoy, melike Nalbant
doi: 10.5505/vtd.2022.33678  Sayfa 0

18.
Fuchs endoteliyal korneal distrofi ve keratokonus: Çok nadir bir tesadüf
Fuchs endothelial corneal dystrophy and keratoconus: A very rare coincidence
Deniz Kılıç, Emre Güneş, Ibrahim Toprak
Sayfa 0

19.
Hepatik Epiteloid Hemanjiyoendotelyomanın Radyolojik Bulguları: Nadir Bir Olgu Sunumu
Radiological Findings of Hepatic Epithelioid Hemangioendothelioma: A Rare Case Report
İlyas Dündar, Mesut Özgökçe, Fatma Durmaz, Veysel Atilla Ayyıldız, Sercan Özkaçmaz
Sayfa 0

20.
Dabigatran Kullanımı Sonrası Yüksek INR ve aPTT'ye Bağlı Ciddi Üriner Kanama: Olgu Sunumu
Severe Urinary Bleeding Due to High INR and aPTT After Use of Dabigatran: A Case Report
Ferhat Işık, Ümit İnci, Abdurrahman Akyüz
Sayfa 0

LookUs & Online Makale