E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694

Uyarı: Aşağıdaki makaleler yayın için kabul edilmiştir; ancak, bu liste makalelerin yayınlanacağı sırayı (sayıyı) göstermemektedir. Yeni makaleler kabul edildiğinde, burada görüntülenen sıra değişecektir.

Baskıdaki Makaleler - Van Tıp Dergisi

Baskıdaki Makaleler

DERLEME
1.
Adli DNA analizlerinde güncel moleküler genetik gelişmeler
Current molecular genetic developments in forensic DNA analysis
Esra Tekcan, Şengül Tural
Sayfa 0

2.
Buzdağının Görünmeyen Yüzü: Çocuklarda Covıd-19 Pandemi Sürecinin Psikososyal Etkisi
The Invisible Face of the Iceberg: The Psychosocial Effect of the Covid-19 Pandemic Process in Children
Halil İbrahim Taşdemir, Emine Efe
Sayfa 0

OLGU SUNUMU
3.
Vaka Takdimi: Optik Nöritin Eşlik Ettiği Spinal Tutulumun Olmadığı Nadir Bir MOGAD Vakası
A Rare Case Report: MOGAD with Optic Neuritis- without Spinal İnvolvement
Canan Akünal Türel, Sıddıka Halicioğlu
Sayfa 0

4.
Bütan gazı soluması sonucu meydana gelen iki ani ölüm olgusunda olay yeri ve otopsi bulguları
Crime Scene and autopsy findings in two cases of sudden death caused by inhalation of butane gas
ERHAN KARTAL, Yasin Etli, Uğur Demir, Uğur ATA, Mahmut Asirdizer
Sayfa 0

5.
Biri Diğerini Tetikliyor mu? Gut ve Haglund Birlikteliği: Olgu Sunumu
Does One Trigger The Other? Coexistence of Gout and Haglund: A Case Report
Senem Şaş, Fatmanur Aybala Koçak, Zeynep Karakuzu Güngör, Hatice Rana Erdem
Sayfa 0

6.
Ekstrameduller mesane anaplastik plazmasitoması: bir olgu sunumu ve güncel literatür derlemesi
Extramedullary anaplastic plasmacytoma of the bladder: a case report and current literature revıew
Özgür Ekici, Abdullah Gul, Sinan Avci, Vildan Gursoy, melike Nalbant
doi: 10.5505/vtd.2022.33678  Sayfa 0

7.
Fuchs endoteliyal korneal distrofi ve keratokonus: Çok nadir bir tesadüf
Fuchs endothelial corneal dystrophy and keratoconus: A very rare coincidence
Deniz Kılıç, Emre Güneş, Ibrahim Toprak
Sayfa 0

8.
Hepatik Epiteloid Hemanjiyoendotelyomanın Radyolojik Bulguları: Nadir Bir Olgu Sunumu
Radiological Findings of Hepatic Epithelioid Hemangioendothelioma: A Rare Case Report
İlyas Dündar, Mesut Özgökçe, Fatma Durmaz, Veysel Atilla Ayyıldız, Sercan Özkaçmaz
Sayfa 0

LookUs & Online Makale