E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
En Çok İndirilen Makaleler - Van Tıp Dergisi

En Çok İndirilen Makaleler

OLGU SUNUMU
1.
Midede Adenokarsinom ve Nöroendokrin Karsinom Birlikteliği, Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Coexistence of Gastric Adenocarcinoma and Neuroendocrin Carcinoma, a Case Report and Review of the Literature
Yüksel Küçükzeybek, Murat Akyol, İbrahim Vedat Bayoğlu, Alper Can, Ahmet Dirican, Ahmet Alacacıoğlu, Çiğdem Erten, Lütfiye Demir, Suna Çokmert, Neşe Ekinci, Mustafa Oktay Tarhan
2015; 22 - 2 | Sayfalar 114 - 117

KLINIK MAKALE
2.
Genç Hastalarda Mide Kanseri
Gastric Cancer in Young Patients
İlhan Karabıçak, Savaş Yürüker, Tuğrul Kesicioğlu, Hamza Çınar, Necati Özen, Mete Kesim
2011; 18 - 2 | Sayfalar 96 - 100

3.
0-1 Yaş Arası Bebeklerde Demir Profilaksisi Kullanımı ve Uyumu
The Use of Iron Prophylaxis in Infants Aged 0-1 Years and its Harmony
Özlem Suvak
2015; 22 - 2 | Sayfalar 100 - 103

DERLEME
4.
Melanositik Nevusler
Melanocytic Nevi
Göknur Özaydın Yavuz, İbrahim Halil Yavuz
2014; 21 - 4 | Sayfalar 259 - 268

5.
11-14. ve 20-24. Gebelik Haftalarındaki Uterin Arter Doppler Bulguları ile Doğum Ağırlığının Karşılaştırılması
Comparing the Uterine Artery Doppler Indices With Birth Weight at 11-14th and 20-24th Gestational Weeks
Serdar Çelik, A. Birtan Boran, Taylan Onat, Emre Turgut, M. Aytaç Yüksel, Sevim Purisa
2014; 21 - 2 | Sayfalar 60 - 66

KLINIK MAKALE
6.
Akciğer Kanserli Olguların Değerlendirilmesi; 3 Yıllık Analiz
Evaluation of Lung Cancer Cases; Analysis of Three Years
Hülya Günbatar, Bünyamin Sertoğullarından, Bülent Özbay, Aysel Sünnetçioğlu, Selami Ekin
2012; 19 - 1 | Sayfalar 13 - 20

7.
İlk Trimester Maternal Serum PAPP-A ve Serbest Beta-hCG Değerlerinin Gebelik Komplikasyonları ile İlişkisi
The Association of the First Trimester Concentrations of Maternal PAPP-A and Free Beta-hCG With Pregnancy Complications
Emel Kurtoğlu, Zühal Perçin
2012; 19 - 2 | Sayfalar 60 - 65

DERLEME
8.
Yenidoğanda Tedavi Amaçlı Hipotermi Uygulamaları
Hypothermia Applications for the Treatment in Newborn
Abdullah Barış Akcan
2015; 22 - 4 | Sayfalar 321 - 331

KLINIK MAKALE
9.
Yoğun Bakımımızda Ölen 38 Hastanın Mortalite Nedenleri
Mortality Causes of 38 patients who died in our intensive care unit
Ahmet Arısoy, Hilmi Demirkıran, Hülya Günbatar, Selami Ekin, Bünyamin Sertoğullarından
2013; 20 - 4 | Sayfalar 217 - 221

OLGU SUNUMU
10.
Alfa 1 Antitipsin Eksikliğinde Moleküler Tanının Önemi: Olgu Sunumu
The Importance of Molecular Diagnosis in Alpha 1 Antitrypsin Deficiency: Case Report
Gülay Güleç Ceylan, Ayşegül Şentürk, Canan Hasanoğlu
doi: 10.5505/vtd.2016.75271   2016; 23 - 1 | Sayfalar 92 - 94

DERLEME
11.
Fetal İzole Hafif Ventrikulomegali, Ne Kadar Önemli?
Isolated Mild Fetal Ventriculomegaly: How Much is it Important?
Banu Bingöl, Zehra Kurdoğlu, Faik Abike, Aydan Asyalı Biri
2014; 21 - 1 | Sayfalar 54 - 59

DERLEME
12.
Sağ Atriyum Anatomisi ve Klinik Önemi
Right Atrial Anatomy and Clinical Significance
Necat Koyun, Fatma Nur Gümrükçüoğlu, Hasan Ali Gümrükçüoğlu
doi: 10.5505/vtd.2016.77440   2016; 23 - 1 | Sayfalar 132 - 141

KLINIK ARAŞTIRMA
13.
0-3 yaş çocuklarda idrar kültür yöntemlerinin karşılaştırılması
Comparison of urine culture methods in 0-3 year old children
Mecnun Çetin, Kamuran Karaman, Hadi Geylan, Oğuz Tuncer, Ercan Kırımi
doi: 10.5505/vtd.2018.77699   2018; 25 - 2 | Sayfalar 243 - 250

DERLEME
14.
Hemoglobin F ve İlişkili Klinik Durumlar
Hemoglobin F and Related Conditions
Vedat Uygun, Gülsün Tezcan Karasu
doi: 10.5505/vtd.2016.96268   2016; 23 - 2 | Sayfalar 229 - 234

OLGU SUNUMU
15.
Fetal Ense Kalınlığı Rutin Ölçüm Tarihi Olan 11. Gebelik Haftasından Öncede Tespit Edilebilir mi? Olgu Sunumu ve Fetal Ense Kalınlığı Teorileri.
Can the fetal nuchal translucency be determined before the eleventh week of the pregnancy when it is routinely measured? A case report, and theories of fetal nuchal translucency
İbrahim Alanbay, Hakan Çoksüer, Cihangir Mutlu Ercan, Aşkın Evren Güler, Emre Karaşahin, Uğur Keskin, Ali Ergün
2012; 19 - 1 | Sayfalar 42 - 45

16.
Tek Doz Ketiapin Kullanımına Bağlı Yaşlı Hastada Gelişen Ciddi Hipotansiyon: Bir Olgu Sunumu
Severe Hypotension Due to a Single dose of Quetiapine in an Elderly Patient: A Case Report
Osman Özdemir, Pınar Güzel Özdemir
2014; 21 - 2 | Sayfalar 117 - 119

KLINIK MAKALE
17.
Laboratuvarımızda Kronik Hepatitli Hastalara Ait HBV DNA ve HCV RNA Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Investigation of HBV DNA And HCV RNA Results of Chronic Hepatitis Patients In Our Laboratory
Yasemin Bayram, Mehmet Parlak, Aytekin Çıkman, Bilge Gültepe
2012; 19 - 3 | Sayfalar 122 - 125

DERLEME
18.
Gelişimsel Kalça Displazili Çocuklarda Tedavi Yöntemleri
Treatment Methods in The Patients With Developmental Dysplasia Of Hip
Şükriye İlkay Güner, Savaş Güner
doi: 10.5505/vtd.2017.38039   2017; 24 - 3 | Sayfalar 204 - 209

KLINIK MAKALE
19.
Hastane Enfeksiyon Etkenlerinin ve Direnç Profillerinin Belirlenmesi
Determination of Hospital Infection Pathogens and Resistance Profile
Mustafa Kasım Karahocagil, Görkem Yaman, Uğur Göktaş, Mahmut Sünnetçioğlu, Aytekin Çıkman, Adnan Bilici, Kubilay Yapıcı, Ali İrfan Baran, İrfan Binici
2011; 18 - 1 | Sayfalar 27 - 32

OLGU SUNUMU
20.
Kandida Suşuna Bağlı İdrar Yolu Enfeksiyonu: İki Olgu Sunumu
Urınary Tract Infectıons Caused By Candıda Straın: Two Case Reports
Mehmet Çelik, Ali İrfan Baran, Mahmut Sünnetçioğlu, Ümit Yakan, M. Kasım Karahocagil
doi: 10.5505/vtd.2016.55991   2016; 23 - 2 | Sayfalar 222 - 224

LookUs & Online Makale