E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 30 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

En Çok İndirilen Makaleler - Van Tıp Dergisi

En Çok İndirilen Makaleler

1.
11-14. ve 20-24. Gebelik Haftalarındaki Uterin Arter Doppler Bulguları ile Doğum Ağırlığının Karşılaştırılması
Comparing the Uterine Artery Doppler Indices With Birth Weight at 11-14th and 20-24th Gestational Weeks
Serdar Çelik, A. Birtan Boran, Taylan Onat, Emre Turgut, M. Aytaç Yüksel, Sevim Purisa
2014; 21 - 2 | Sayfalar 60 - 66

OLGU SUNUMU
2.
Midede Adenokarsinom ve Nöroendokrin Karsinom Birlikteliği, Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Coexistence of Gastric Adenocarcinoma and Neuroendocrin Carcinoma, a Case Report and Review of the Literature
Yüksel Küçükzeybek, Murat Akyol, İbrahim Vedat Bayoğlu, Alper Can, Ahmet Dirican, Ahmet Alacacıoğlu, Çiğdem Erten, Lütfiye Demir, Suna Çokmert, Neşe Ekinci, Mustafa Oktay Tarhan
2015; 22 - 2 | Sayfalar 114 - 117

KLINIK MAKALE
3.
İlk Trimester Maternal Serum PAPP-A ve Serbest Beta-hCG Değerlerinin Gebelik Komplikasyonları ile İlişkisi
The Association of the First Trimester Concentrations of Maternal PAPP-A and Free Beta-hCG With Pregnancy Complications
Emel Kurtoğlu, Zühal Perçin
2012; 19 - 2 | Sayfalar 60 - 65

4.
Akciğer Kanserli Olguların Değerlendirilmesi; 3 Yıllık Analiz
Evaluation of Lung Cancer Cases; Analysis of Three Years
Hülya Günbatar, Bünyamin Sertoğullarından, Bülent Özbay, Aysel Sünnetçioğlu, Selami Ekin
2012; 19 - 1 | Sayfalar 13 - 20

OLGU SUNUMU
5.
Tek Doz Ketiapin Kullanımına Bağlı Yaşlı Hastada Gelişen Ciddi Hipotansiyon: Bir Olgu Sunumu
Severe Hypotension Due to a Single dose of Quetiapine in an Elderly Patient: A Case Report
Osman Özdemir, Pınar Güzel Özdemir
2014; 21 - 2 | Sayfalar 117 - 119

KLINIK MAKALE
6.
Genç Hastalarda Mide Kanseri
Gastric Cancer in Young Patients
İlhan Karabıçak, Savaş Yürüker, Tuğrul Kesicioğlu, Hamza Çınar, Necati Özen, Mete Kesim
2011; 18 - 2 | Sayfalar 96 - 100

7.
0-1 Yaş Arası Bebeklerde Demir Profilaksisi Kullanımı ve Uyumu
The Use of Iron Prophylaxis in Infants Aged 0-1 Years and its Harmony
Özlem Suvak
2015; 22 - 2 | Sayfalar 100 - 103

DERLEME
8.
Melanositik Nevusler
Melanocytic Nevi
Göknur Özaydın Yavuz, İbrahim Halil Yavuz
2014; 21 - 4 | Sayfalar 259 - 268

KLINIK MAKALE
9.
Yoğun Bakımımızda Ölen 38 Hastanın Mortalite Nedenleri
Mortality Causes of 38 patients who died in our intensive care unit
Ahmet Arısoy, Hilmi Demirkıran, Hülya Günbatar, Selami Ekin, Bünyamin Sertoğullarından
2013; 20 - 4 | Sayfalar 217 - 221

KLINIK ARAŞTIRMA
10.
Acil servise başvuran gebelerin değerlendirilmesi: Üçüncü basamak tek merkez deneyimi
The evaluation of pregnants admitted to emergency unit: Tertiary single centre experience
Hatice Yılmaz Doğru, Gülseren Oktay, Asker Zeki Özsoy, Bülent Çakmak, İlhan Bahri Delibaş, Mehmet Esen
doi: 10.5505/vtd.2017.68442   2017; 24 - 3 | Sayfalar 157 - 162

11.
Laboratuvarda numune redlerinin analizi ve eğitimin etkisi
The analysis of laboratory sample rejections and the effect of training on the rejection rate
Aysun Ekinci
doi: 10.5505/vtd.2019.03521   2019; 26 - 1 | Sayfalar 79 - 84

OLGU SUNUMU
12.
Kandida Suşuna Bağlı İdrar Yolu Enfeksiyonu: İki Olgu Sunumu
Urınary Tract Infectıons Caused By Candıda Straın: Two Case Reports
Mehmet Çelik, Ali İrfan Baran, Mahmut Sünnetçioğlu, Ümit Yakan, M. Kasım Karahocagil
doi: 10.5505/vtd.2016.55991   2016; 23 - 2 | Sayfalar 222 - 224

DERLEME
13.
Yenidoğanda Tedavi Amaçlı Hipotermi Uygulamaları
Hypothermia Applications for the Treatment in Newborn
Abdullah Barış Akcan
2015; 22 - 4 | Sayfalar 321 - 331

OLGU SUNUMU
14.
Alfa 1 Antitipsin Eksikliğinde Moleküler Tanının Önemi: Olgu Sunumu
The Importance of Molecular Diagnosis in Alpha 1 Antitrypsin Deficiency: Case Report
Gülay Güleç Ceylan, Ayşegül Şentürk, Canan Hasanoğlu
doi: 10.5505/vtd.2016.75271   2016; 23 - 1 | Sayfalar 92 - 94

KLINIK ARAŞTIRMA
15.
0-3 yaş çocuklarda idrar kültür yöntemlerinin karşılaştırılması
Comparison of urine culture methods in 0-3 year old children
Mecnun Çetin, Kamuran Karaman, Hadi Geylan, Oğuz Tuncer, Ercan Kırımi
doi: 10.5505/vtd.2018.77699   2018; 25 - 2 | Sayfalar 243 - 250

OLGU SUNUMU
16.
Böbrekte Unutulan DJ Stent Parçasının Perkütan Nefrolitotomi ile Çıkarılması
The Extraction of Part of The Forgotten DJ Stent With Percutaneous Nephrolithotomy
Ali Beytur
2011; 18 - 4 | Sayfalar 214 - 216

DERLEME
17.
Kadınlarda Difüz Saç Dökülmesi ve Tanı Yöntemleri
Diffuse hair loss in women and diagnostic methods
Hatice Uce Özkol
2013; 20 - 4 | Sayfalar 302 - 308

KLINIK ARAŞTIRMA
18.
Megaloblastik Anemi Tanılı 34 Hastanın Laboratuvar Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Laboratory Parameters in Patients with Megaloblastic Anemia
Erdal Kara, Senar Ebinç, Ömer Ekinci, Cengiz Demir
doi: 10.5505/vtd.2016.05694   2016; 23 - 1 | Sayfalar 77 - 80

19.
Pars İnterartikülaris Defekti ile Cilt Altı Yağ Doku Kalınlığı ve Abdomen Çevresi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Relationship Between Pars Interarticularis Defect with Subcutaneous Fat Thickness and Abdominal Circumference
Mehmet Şirik, İbrahim İnan
doi: 10.5505/vtd.2018.36449   2018; 25 - 4 | Sayfalar 492 - 495

DERLEME
20.
Fetal İzole Hafif Ventrikulomegali, Ne Kadar Önemli?
Isolated Mild Fetal Ventriculomegaly: How Much is it Important?
Banu Bingöl, Zehra Kurdoğlu, Faik Abike, Aydan Asyalı Biri
2014; 21 - 1 | Sayfalar 54 - 59

LookUs & Online Makale