E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Dev Orta Konka Bülloza Piyoseli: Olgu Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(3): 188-190

Dev Orta Konka Bülloza Piyoseli: Olgu Sunumu

Nazım Bozan1, Hakan Çankaya2, Mehmet Hafit Gür3, Mahfuz Turan4, Mehmet Zeki Erdem4, Barış Avşar4, Mehmet Fatih Garça4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Van
3Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Van

Konkaların kemik yapısında meydana gelen pnömotizasyona konka bülloza denir. Lateral nazal duvarın en sık görülen anatomik varyasyonu olup etmoid hava hücrelerinin migrasyonu sonucu geliştiği düşünülmektedir. Ostiumun tıkanmasından konka bülloza içerisinde mukus birikmesiyle mukosel, enfeksiyon eklenmesiyle de piyosel gelişir. Bu olguda yaklaşık 4 aydır burun tıkanıklığı, baş ağrısı ve postnazal akıntı şikayetleri olan 17 yaşındaki erkek hastanın yapılan anterior rinoskopik muayenesinde sağ nazal pasajı tama yakın dolduran kitle ve septumun sola deviye olduğu görüldü. Hastaya lokal anestezi altında endoskopik olarak konka bülloza piyoselinin lateral ve inferior kısımları rezeke edilince bol miktarda yoğun kıvamlı pürülan materyal aspire edildi. İntraoperatif ve postoperatif dönemde herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmadı. Postoperatif takiplerinde hastanın herhangi bir yakınmasının olmadığı ve nazal pasajın açık olduğu izlendi. Burun tıkanıklığı ve baş ağrısı şikayetiyle başvuran hastalarda konka bülloza piyoseline dikkat çekmek amacıyla bu olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Burun tıkanıklığı, konka bülloza, piyosel

Giant Medium Concha Bullosa Pyocele: Case Report

Nazım Bozan1, Hakan Çankaya2, Mehmet Hafit Gür3, Mahfuz Turan4, Mehmet Zeki Erdem4, Barış Avşar4, Mehmet Fatih Garça4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
3Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van, Türkiye
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Van

Pneumatization which occurs in bone structures of conchas called concha bullosa. It is the most common anatomic variation of lateral nasal wall and it is considered that it develops due to migration of ethmoid air cells. Mucocele develops due to accumulation of mucosa in concha bullosa because of the blockage of ostium and pyocele develops with the accruing of infection. In this case, in the anterior rhinoscopic examination of 17 years old male patient who had nasal obstruction, headache and postnasal draining complaints for nearly 4 months, it was seen that there was a bulk filling right nasal passage almost completely and the septum was deviated to the left. When lateral and inferior parts of concha bullosa pyocele were resected endoscopically under local anaesthesia; plenty of viscous purulent materials were aspirated. No complication occurred in intraoperative and postoperative era. In postoperative follow-ups, it was observed that the patient had no complaints and nasal passage was open. This case is presented in order to draw attention to concha bullosa pyocele in patients who apply with nasal obstruction and headache complaints.

Keywords: Nasal construction, concha bullosa, pyocele

Nazım Bozan, Hakan Çankaya, Mehmet Hafit Gür, Mahfuz Turan, Mehmet Zeki Erdem, Barış Avşar, Mehmet Fatih Garça. Giant Medium Concha Bullosa Pyocele: Case Report. Van Med J. 2015; 22(3): 188-190
LookUs & Online Makale