E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Diyabetik Ayak Ülserlerinde Etiyoloji ve Tedavi [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(2): 235-241 | DOI: 10.5505/vtd.2016.04834

Diyabetik Ayak Ülserlerinde Etiyoloji ve Tedavi

Meral Ekim1, Hasan Ekim2
1Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Biyokimya Bölümü
2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Yozgat

Diabetes mellitus karbonhidrat ve lipid metabolizması bozukluğu ile karakterize kronik metabolik bir hastalıktır. Ayak ülseri diyabetin ciddi bir komplikasyonudur. Periferik nöropati ile birlikte fark edilmeyen travmalar, diyabetik ayak ülseri gelişmesinde en önemli risk faktörlerindendir. Diyabetli hastalarda ayak ülserinin yaygınlığı %4-10 arasında değişmektedir. Bu yüksek riskli hasta grubunda ampütasyon oranı kanıta dayalı multidisipliner bir tedavi yaklaşımı ile %50 oranında azaltılabilir. Diyabetik ayak ülserleri kritik periferik damar hastalığı olmasa bile enfeksiyon ve onu izleyen ampütasyona yatkınlık oluşturur. Bundan dolayı, diyabetin bu ciddi komplikasyonlarından kaçınmak için profilaktik önlemler ve erken tedavi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Ayak ülseri, diyabetes mellitus, periferik nöropati, ampütasyon

Etiology and Treatment of Diabetic Foot Ulcers

Meral Ekim1, Hasan Ekim2
1Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Biyokimya Bölümü
2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Yozgat

Diabetes mellitus is a chronic metabolic disease characterized by disturbance of the carbonhydrate and lipid metabolism. Foot ulcer is a serious complication of diabetes mellitus. Peripheral neuropathy in combination with unperceived trauma is the primary causative factor of the diabetic foot ulcer. Prevalence of foot ulcer ranges from 4-10% in patients with diabetes mellitus. The rate of amputation can be reduced by 50% with evidence-based treatment by a multidisciplinary approach in this high-risk group of patients. Diabetic foot ulcers predispose to infection and subsequent amputation even in the absence of critical peripheral vascular disease. Therefore, prophylactic measures and early management should be required to avoid its severe complications.

Keywords: Foot ulcer, diabetes mellitus, peripheral neuropathy, amputation

Meral Ekim, Hasan Ekim. Etiology and Treatment of Diabetic Foot Ulcers. Van Med J. 2016; 23(2): 235-241
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale