E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Çocukluk Çağında Nadir Bir Barsak Obstrüksiyonu Nedeni: Poliüretan Köpük Yutma [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(2): 209-211 | DOI: 10.5505/vtd.2016.05021

Çocukluk Çağında Nadir Bir Barsak Obstrüksiyonu Nedeni: Poliüretan Köpük Yutma

Burhan Beger1, Baran Serdar Kızılyıldız2, Kamuran Karaman3, Mehmet Melek4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2Özel İstanbul Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Van
3Özel İstanbul Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Van, Türkiye
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Van

Yabancı cisim yutulması çocukluk çağında morbidite ve mortaliteye neden olan önemli bir sorundur. Yutulan yabancı cisimlerin %60’ının midede, %20’sinin özefagusta, %11’inin barsaklarda, %9’unun orofarinkste olduğu bildirilmiştir. Yutulan bu cisimlerin çoğu gastrointestinal sistemi kesintisiz olarak geçmektedir. Olguların %10-20’si endoskopik olarak, %1-14’ü ise cerrahi olarak çıkarılmaktadır. Bu çalışmada poliüretan köpük yutma sonucu gelişen ve ileal obstrüksiyon nedeniyle laparotomi uygulanan 8 yaşındaki bir olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, yabancı cisim, ileus

A Rare Cause of Intestinal Obstruction in Childhood: Polyurethane foam swallowing

Burhan Beger1, Baran Serdar Kızılyıldız2, Kamuran Karaman3, Mehmet Melek4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2Özel İstanbul Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Van
3Özel İstanbul Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Van, Türkiye
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Foreign body ingestion is a significant problem that causes morbidity and mortality in childhood. Ingested foreign bodies could be detected in stomach (60%), esophagus (20%), intestines (11%) and oropharynx (9%). In almost 80% of the cases, the ingested material passes uneventfully through the gastrointestinal tract. Endoscopy is applied in 10-20% and surgery is applied to 1-14% of the cases. Here we report a 8-year-old child who has undergone laparotomy for ileal obstruction due to polyurethane foam ingestion.

Keywords: child, foreign body, ileus

Burhan Beger, Baran Serdar Kızılyıldız, Kamuran Karaman, Mehmet Melek. A Rare Cause of Intestinal Obstruction in Childhood: Polyurethane foam swallowing. Van Med J. 2016; 23(2): 209-211
LookUs & Online Makale