E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Anevrizmal subaraknoid kanama sonrası oluşan geç iskemide difüzyon-ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemenin güvenirliği: Olgu sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2013; 20(4): 233-238

Anevrizmal subaraknoid kanama sonrası oluşan geç iskemide difüzyon-ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemenin güvenirliği: Olgu sunumu

Özgür Demir1, Fatih Ersay Deniz1, Erol Öksüz1
Gaziosman Paşa Univercity School of Medicine, Neurosugery, Tokat, Turkey

oluşan vazospazm, hastaların yaklaşık %30’ unda oluşan mortalite ve morbiditeden sorumlu bir durum olarak tanımlanmıştır. Biz bu çalışmamızda geç iskemik nörolojik defisiti ve difüzyon MR’ın vazospazm sonrası oluşan iskeminin erken saptanmasındaki rolünü tanımlamaya çalıştık. Geç iskemik nörolojik defisitin oluşumunda serebral kan akımı hakkında bilgi veren birçok teknik vardır. Difüzyon MR enfarkt için artmış risk alanlarını belirlemede güçlü bir teknik olrak bilinmektedir. Biz 73 yaşında anevrizmal subaraknoid kanama nedeniyle yakınması gelişen ve anterior kominikan arter (ACA) anevrizması tespit edilerek endovasküler tedavi uygulanan bir hastayı sunduk. Endovasküler tedaviden 7 gün sonra hastanın nörolojik düzeyi geriledi. Difüzyon ağırlıklı MR her iki orta serebral arterlerin (MCA) beslediği alanlarda multi-fokal iskemi tespit etti. Hasta BBT ile takip edilmeye başlandı. BBT’de ACA sulama alanında enfarkt tespit edilirken MCA alanlarında enfarkt tespit edilmedi. Enfarkt beklenen alandan farklı bir bölgede oluştu. Biz bu çalışmada beklenmeyen enfarktın muhtemel nedelerini tartıştık. Literatürde difüzyon MR’da tespit edilmiş düzelen lezyonlar tanımlanmış olmasına rağmen, MCA’dan ACA’ya değişen lezyon oluşumu ileri derecede nadir bir durumdur.

Anahtar Kelimeler: Anevrizma, difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme, geri dönüşümlü iskemi

The Reliability of Diffusion-Weighted Magnetic Resonance Imaging in Delayed Ischemia After Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: A Case Report

Özgür Demir1, Fatih Ersay Deniz1, Erol Öksüz1
Gaziosman Paşa Univercity School of Medicine, Neurosugery, Tokat, Turkey

Vasospasm following aneurysmal subarachnoid hemorrhage is the cause of morbidity and mortality in approximately 30% of patients. We try to describe delayed ischemic neurological deficit (DIND) and the role of diffusion-weighted magnetic resonance imaging (MRI) study in detection of early ischemia caused by vasospasm. There are many techniques which offer some data regarding cerebral blood flow in the setting of DIND. Diffusion-weighted MRI is one of the major tools to identify early ischemia. We present a 73 year old patient who suffered from aneurysmal subarachnoid hemorrhage (SAH) who had a therapy of endovascular aneurysm repair due to anterior communicating artery (ACA) aneurysm. Seven days after endovascular therapy neurological level of the patient depressed. Diffusion-weighted MRI showed multiple focal ischemia in both middle cerebral artery (MCA) feeding areas. The patient was followed with computed tomography (CT). Seven days after MRI, CT showed infarction in the feeding area of ACA. Cerebral infarction occured in a different area from expected. In this report possible causes of the unexpected infarction was discussed. Although a few cases of reversible diffusion-weighted MRI-identified lesions have been described in the literature, the occurrence of changing lesions in the middle cerebral artery to anterior cominicating artery is exceedingly rare.

Keywords: Aneurysm, diffusion-weighted magnetic resonance imaging, reversible ischemia

Özgür Demir, Fatih Ersay Deniz, Erol Öksüz. The Reliability of Diffusion-Weighted Magnetic Resonance Imaging in Delayed Ischemia After Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: A Case Report. Van Med J. 2013; 20(4): 233-238
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale