E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Multifokal Abse ile Seyreden Crohn Hastalığı ve Hidradenitis Süpürativa birlikteliği [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(2): 225-228 | DOI: 10.5505/vtd.2016.22120

Multifokal Abse ile Seyreden Crohn Hastalığı ve Hidradenitis Süpürativa birlikteliği

Muhammed Alpaslan1, Ilyas Dundar1, Fatma Durmaz1, Harun Arslan1, Abdussamet Batur1
Yuzuncu Yil University Dursun Odabas Medical Center Department of Radiology, Van, Turkey

Multifokal absesi olan yaşlı bir hastada Crohn hastalığı ve hidradenitis süpürativa birlikteliği sunmayı amaçladık. 81 yaşında kadın hasta öksürük, kilo kaybı, kasık bölgesinde kötü kokulu cerahat akıntısı ve çok sayıda ağrılı şişlik şikayetleri ile başvurdu. Bilgisayarlı tomografide tüm gastrointestinal sistemde, subkutanöz alanda, mediastinal-hiler ve axiller bölgelerde multifokal abse odakları saptandı. Subkutanöz abse odağından alınan biyopsi sonucu hidradenitis süpürativa, kolonoskopide intestinal traktan alınan biyopsi sonucu Crohn hastalığı olarak geldi. Crohn hastalığı ve hidradenitis süpürativa birlikteliğinin farkında olmak ve yetersiz tedaviyi önlemek için gastrointestinal sistemin iyi araştırılması büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Crohn hastalığı, hidradenitis süpürativa, multifokal apseler

Hidradenitis Suppurativa Accompanying Crohn’s Disease with Multifocal Abscess

Muhammed Alpaslan1, Ilyas Dundar1, Fatma Durmaz1, Harun Arslan1, Abdussamet Batur1
Yuzuncu Yil University Dursun Odabas Medical Center Department of Radiology, Van, Turkey

To present an old patient with Crohn’s disease and hidradenitis suppurativa presented with multifocal abscesses. An 81-year-old female presented with complaints of weight loss, cough, and multiple painful swellings with foul-smelling pus discharge in the groin area. Computed tomography demonstrated multifocal entire the whole gastrointestinal tract. It is of great importance to be aware of this association and the entire gastrointestinal tract should be investigated carefully, because a lack of awareness may lead to insufficient treatment.

Keywords: Crohn’s disease, hidradenitis suppurativa, multifocal abscesses

Muhammed Alpaslan, Ilyas Dundar, Fatma Durmaz, Harun Arslan, Abdussamet Batur. Hidradenitis Suppurativa Accompanying Crohn’s Disease with Multifocal Abscess. Van Med J. 2016; 23(2): 225-228
LookUs & Online Makale