E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
İmmünsistemi Normal Olan Bir Gebede Candida Özefajit; Olgu Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2013; 20(4): 230-232

İmmünsistemi Normal Olan Bir Gebede Candida Özefajit; Olgu Sunumu

Mehmet Aytaç Yüksel1, Anıl Turhan2, İlkbal Temel2, Nimet Havare1, Ahmet Birtan Boran2
1S.B İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye
2S.B İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye

Bulantı ve kusma gebeliğin ilk yarısında çok yaygındır ve genellikle destek tedavisi gerekir. Bu olgu sunumunda immünyetmezliği olmayan gebe hastada kandida özafajitinin sunulması amaçlanmıştır. Destek tedavisine cevap vermeyen inatcı bulantı ve kusması nedeniyle hastaya üst gastrointestinal endoskopi yapıldı ve candida özefajit tanısı konuldu. Altta yatan immün yetmezlik olup olmadığı araştırıldı. Human immundefiency virüs (HIV) antikoru negatif bulundu. T cell hücre grubu normal sınırlarda idi. Oral nystatin tedavisi başlandı. Nystatin tedavisinin beşinci gününde özefajit gastrointestinal endoskopi ile tekrar değerlendirildiğinde özefajit tamamıyla düzeldi. Tedavinin sonunda hastanın semptomları kayboldu. Sonuç olarak inatçı bulantı, kusma ve kilo kaybı olan ve semptomatik tedaviye cevap vermeyen gebeler endoskopik olarak, kandida özefajit için değerlendirilmelidirler.

Anahtar Kelimeler: Kandida özefajit, hiperemezis gravidarum, gebelik

Candida esophagitis in an immunocompetent pregnant woman: Case report

Mehmet Aytaç Yüksel1, Anıl Turhan2, İlkbal Temel2, Nimet Havare1, Ahmet Birtan Boran2
1S.B İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye
2S.B İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye

Nausea and vomiting in the first half of pregnancy is very common and often need supportive treatment. In this case report we aimed to present candida esophagitis in an immunocompetent pregnant woman. Because of refractory nausea and vomiting not responding to supportive treatment, upper gastrointestinal endoscopy was performed and was diagnosed with candida esophagitis. Investigations of underlying immunodeficiency was performed. Human immundefiency virus (HIV) antibody were negative. T-cell subset were within normal range. Oral nystatin treatment was started. The esophagitis resolved completely when reassessed on fifth day of nystatin treatment. At the end of the treatment her symptoms disappeared. In conclusion, pregnant patients who don’t respond to symptomatic treatment for refractory nausea, vomiting and weight loss should be evaluated by endoscopy for candida esophagitis. It can be treated easily with nystatin.

Keywords: Candida esophagitis, hyperemezis gravidarum, pregnancy

Mehmet Aytaç Yüksel, Anıl Turhan, İlkbal Temel, Nimet Havare, Ahmet Birtan Boran. Candida esophagitis in an immunocompetent pregnant woman: Case report. Van Med J. 2013; 20(4): 230-232
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale