E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Vaginal Mikotik Enfeksiyonlarda Fentikonazol İle Ketokonazol'ün Etkinlikleri* [Van Med J]
Van Med J. 1997; 4(3): 158-160

Vaginal Mikotik Enfeksiyonlarda Fentikonazol İle Ketokonazol'ün Etkinlikleri*

Rabiye Babalıoğlu1, Diber Önaldı1, Nevin Özmen1, Bilhan Sıdal1, A.Rıza Yılmaz1, İsmet Beycan2
1Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi, Kadın Hast. ve Doğum Kliniği, İstanbul
2Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hast. Kliniği, İstanbul

"Azol" türevleri olan fentikonazol ve ketokonazolün topikal olarak vaginal infeksiyonlardaki ekinliğinin karşılaştırılması amaçlandı. Polikliniğe akıntı şikayeti ile başvuran ve alınan vaginal kültürlerde Candida üreyen 54 hasta çalışma kapsamına alındı. 28 hastaya tek doz 600mg fentikonazol ovul uygulandı. 26 hastaya ise üç gün günde tek doz 400mg. ketokonazol ovul verildi. Tedavi bitiminden 7 gün sonra yapılan kontrollerde, fentikonazol uygulanan grupta 24 olguda (24/28=% 85.71), ketokonazol grubunda ise 20 olguda (20/26=% 76.93) klinik ve mikrobiyolojik iyileşme saptandı. İstatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Sınırlı sayıda olgu içeren çalışmamızın sonuçlarına göre, her iki azol türevinin lokal uygulaması, tedavi başarısı açısından anlamlı bir fark göstermemekte, fentikonazolün tek doz uygulanım kolaylığı hasta uyumunu arttırabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vaginal kandidiazis, fentikonazol, ketokonazol

The efectiveness of Fenticonazole and ketoconazole in vaginal mycotic infectionus.

Rabiye Babalıoğlu1, Diber Önaldı1, Nevin Özmen1, Bilhan Sıdal1, A.Rıza Yılmaz1, İsmet Beycan2
1Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi, Kadın Hast. ve Doğum Kliniği, İstanbul
2Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hast. Kliniği, İstanbul

The aim of the study is to compare topical effectiveness of fenticonazole and ketoconazole as azole derivatives in vaginal infections. 54 patients which were admitted to our clinic due to vaginal discharge and candida species was recovered in their vaginal cultures, were included in the study. One dose fenticonazole ovule 600mg was applied to 28 patients. One dose a day ketoconazole ovule 400mg was administered three days to the other 26 patients. In control examinations performed at day 7 after treatment; in the first group applied fenticonazole, there was clinical and microbiological improvement in 24 cases (85.71%) and in the second group applied ketoconazole in 20 cases (76.93%). There was no statistical significant difference (p>0.05). According to our study that contained limited cases; local application of both azole derivaties did not show significant difference in view of treatment success, but easy application of one dose fenticonazole can increase the patient’s compliance.

Keywords: Vaginal candidiasis, Fenticanazole, ketoconazole.

Rabiye Babalıoğlu, Diber Önaldı, Nevin Özmen, Bilhan Sıdal, A.Rıza Yılmaz, İsmet Beycan. The efectiveness of Fenticonazole and ketoconazole in vaginal mycotic infectionus.. Van Med J. 1997; 4(3): 158-160
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale