E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Radyasyon “RECALL” Dermatiti: Bir Olgu Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2010; 17(1): 19-22

Radyasyon “RECALL” Dermatiti: Bir Olgu Sunumu

Gamze Uğurluer1, Mustafa İzmirli2, Zehra Akpınar Palabıyık2, Gülay Bulut3, Necmettin Akdeniz4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
2YYÜ Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Van

Radyasyon recall dermatiti daha önceden radyoterapi almış bir bölgede kemoterapi veya diğer ilaçların uygulanmasından sonra nadir görülen akut inflamatuar reaksiyonla karakterizedir. Meme kanseri, kemik metastazı olan, 40 yaşındaki bayan hastanın L4 vertebrasındaki metastazına yönelik Eylül 2007’ tarihinde tek arka alandan 30 Gy dozunda palyatif radyoterapi uygulandı. Tanı tarihinden itibaren tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemlerine de başvurduğu bilinen ve Şubat 2008 tarihinde Trastuzumab-Docetaxel-Epirubicine kemoterapi protokolü başlanan hasta Ağustos 2008’de radyoterapi, aldığı bel derisinde ağrı, sertlik ve kızarıklık şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Punch biyopsi raporu ‘radyodermatit ile uyumlu’ olarak raporlandı. Topikal tedavilerle şikâyetleri düzeldi.

Anahtar Kelimeler: Radyasyon recall dermatiti, radyoterapi, kemoterapi

Radiation Recall Dermatitis: A Case Report

Gamze Uğurluer1, Mustafa İzmirli2, Zehra Akpınar Palabıyık2, Gülay Bulut3, Necmettin Akdeniz4
1YYÜ Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD,
2YYÜ Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD,
3Patoloji AD,
4Dermatoloji AD,Van

Radiation recall dermatitis is characterized by acute inflammatory reaction which is a rare condition seen following the administration of chemotherapeutics or other drugs on a region where radiation therapy is applied previously. A 40-year-old woman with breast carcinoma was applied palliative radiotherapy for the metastatic lesion on L4 vertebra using single posterior field with a dose of 30 Gy in September 2007. The patient used additive and alternative medicine since the time of diagnosis, and was applied Trastuzumab-Docetaxel-Epirubicine chemotherapeutic regimen in February 2008. In August 2008, the patient admitted with the complaints of pain, stiffness, and redness on the skin of the flank region where radiation therapy was applied. Punch biopsy of the affected skin revealed ‘radiodermatitis’. The patient was recovered after topical treatment.

Keywords: Radiation recall dermatitis, Radiotherapy, Chemotherapy

Gamze Uğurluer, Mustafa İzmirli, Zehra Akpınar Palabıyık, Gülay Bulut, Necmettin Akdeniz. Radiation Recall Dermatitis: A Case Report. Van Med J. 2010; 17(1): 19-22
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale