E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Makülopapüler Döküntü ve Pnömoni ile Seyreden Bir Bruselloz Olgusu [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(3): 182-184

Makülopapüler Döküntü ve Pnömoni ile Seyreden Bir Bruselloz Olgusu

Tuna Demirdal1, Recep Balık1, Serap Ural1, İlknur Vardar1, Sibel El1
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi S.B. Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İzmir

Bruselloz tüm dünyada yaygın olarak görülmekte olup sıklığı ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile ters orantılıdır. Ülkemizde birçok bölgede endemik olarak görülmektedir. Bruselloz sistemik bir hastalıktır ve en sık iskelet sistemi tutulmaktadır, deri lezyonları ile klinik semptomları bulunan olgulara nadiren rastlanmaktadır. Bu olgu sunumunda öksürük, ateş, yüksekliği ve her iki ayak bileğinde makülopapüler lezyon yakınması ile polikliniğe başvuran bir bruselloz olgusu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, döküntü, ateş

A Case of Brucellosis Presenting with Maculopapullar Rash and Pneumonia

Tuna Demirdal1, Recep Balık1, Serap Ural1, İlknur Vardar1, Sibel El1
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi S.B. Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İzmir

Brucellosis is common all over the world. Frequency of the disease is inversely proportional to the level of development of countries. In our country brucellosis is endemic in many areas. Brucellosis is a systemic disease. Skeletal system involvement is most common. Patients with skin lesions and clinical symptoms are rarely seen. In this case report, a 50 years old female patient who had brucellosis with cough, fever, papular rash on both ankles and legs was presented.

Keywords: Brucellosis, rash, fever

Tuna Demirdal, Recep Balık, Serap Ural, İlknur Vardar, Sibel El. A Case of Brucellosis Presenting with Maculopapullar Rash and Pneumonia. Van Med J. 2015; 22(3): 182-184
LookUs & Online Makale