E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 30 Sayı : 2 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Multipl Primer Tümör: Olgu Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(2): 118-121

Multipl Primer Tümör: Olgu Sunumu

Gökhan Yılmazer1, Erkan Doğan2, Maruf Nart1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Anabilim Dalı, Van

Multipl primer tümör kavramı ve risk faktörlerini vaka eşliğinde değerlendirmek. 72 yaşında bayan hasta şubat 2012’de yapılan intra kranial kitle operasyonu sonucunda Glioblastom Multiforme grade IV beyin tümörü tanısı alarak kliniğimize başvurdu. Hastaya eşzamanlı 75mg/m2’den temozolomid ile 3 boyutlu konformal kranial radyoterapi planlandı ve hastaya 6000 cGy eksternal radyoterapi uygulandı. Hastanın özgeçmişinde meme ve kolon karsinomu tanısı alarak gerekli tedaviler uygulanmıştı. Aile öyküsü pozitif olan hasta mayıs 2013’te ex oldu. Multipl primer tümörlerin ender görülmeleri nedeniyle bu hastalarda risk faktörleri ve uygulanan tedavilerin etkisi göz önünde tutularak literatürler eşliğinde gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Multipl primer tümörler, glioblastom multiforme, meme karsinomu, kolon karsinomu

Multiple Primary Tumor: A Case Report

Gökhan Yılmazer1, Erkan Doğan2, Maruf Nart1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Anabilim Dalı, Van

To access the definition of multiple primary tumor and family history by a case report. A 72 years-old female patient admitted to our clinic with a diagnosis of gliablastome multiforme grade IV after the operation of the intracranial mass performed at Febuary 2012. 75 mg/m2 of temozolomide and three dimensional conformal cranial radiotherapy were planned to the patient and 6000 cGy external radiotherapy was performed. The patient had a history of breast and colon carcinoma which were treated accurately. The patient also had a family histury and died at May 2013. The risk factors and the effect of the treatments on the rarely seen multiple primary tumors were discussed by reviewing the literature.

Keywords: Multiple primary tumors, glioblastoma multiforme, breast cancer, colon cancer

Gökhan Yılmazer, Erkan Doğan, Maruf Nart. Multiple Primary Tumor: A Case Report. Van Med J. 2015; 22(2): 118-121
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale