E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Periferik T Hücreli Lenfoma ve İmmün Trombositopeni Birlikteliği; Bir Olgu Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(1): 50-53

Periferik T Hücreli Lenfoma ve İmmün Trombositopeni Birlikteliği; Bir Olgu Sunumu

Senar Ebinç1, Aysel Sünnetçioğlu2, Cengiz Demir3, İsmail Acar1, Ramazan Esen4
1Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
2Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi, Van
3Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Hematoloji Kliniği, Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Van

Hodgkin dışı lenfomaların seyrinde otoimmün trombositopeni karşılaşılan bir durumdur. Ancak remisyonda olan olgularda trombositopeni beklenen bir durum değildir. Biz remisyonda olan ve tedavisi sürmekte olan periferik T hücreli lenfomalı bir olgumuzda tedavi ve/veya trombosit transfüzyonu sonrası gelişen ve intravenöz immünglobulin tedavisine yanıt veren immün trombositopeni olgumuzu sizlerle paylaşmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Hodgkin dışı lenfoma, immün trombositopeni

The Coexistence of Peripheral T-Cell Lymphoma and Immune Thrombocytopenia; A Case Report

Senar Ebinç1, Aysel Sünnetçioğlu2, Cengiz Demir3, İsmail Acar1, Ramazan Esen4
1Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
2Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi, Van
3Yüzüncü yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı, Van
4Yüzüncü yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı, Van

Autoimmune thrombocytopenia is encountered in the course of Non-Hodgkin's lymphoma. But the situation thrombocytopenia is not expected in patients who are in remission. We reported a case of peripheral T-cell lymphoma in remission that developed responsive immune thrombocytopenia during ongoing treatment and/or platelet transfusions and intravenous immunoglobulin therapy.

Keywords: Non-Hodgkin's lymphoma, immune thrombocytopenia

Senar Ebinç, Aysel Sünnetçioğlu, Cengiz Demir, İsmail Acar, Ramazan Esen. The Coexistence of Peripheral T-Cell Lymphoma and Immune Thrombocytopenia; A Case Report. Van Med J. 2015; 22(1): 50-53
LookUs & Online Makale