E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Atlas ve Axis Varyasyonları [Van Med J]
Van Med J. 2001; 8(3): 85-87

Atlas ve Axis Varyasyonları

Hakkı Yeşilyurt1, Atıf Aydınlıoğlu2, Saadet Erdem3, Ahmet Kavaklı4, Ali Rıza Erdoğan1, Ali Daştan1
1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Erzurum
2Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Anatomi Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi anabilim Dalı, Van
4Fırat Universitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ

Amaç: Craniocervical bölge anatomik varyasyonlar ile çeşitli sendromlardan kaynaklanan ağrıların ortaya çıktığı bir bölgedir. Metod: Bu çalışmanın amacı craniocervical bölgede klinik semptomlara yol açabilen atlas ve axis varyasyonlarını araştırmaktır. Bu amaçla, Anatomi Anabilim Dalı laboratuarlarımızda mevcut 36 atlas ve 24 axis kemikleri üzerinde literatürde bildirilen veya bildirilmeyen varyasyonlar olup olmadığı araştırıldı. Bulgular: Çalışmamızda tesbit edilen Atlas ve Axis varyasyonları insidansları literatürle uyum gösterdi. Bu kemikler üzerindeki varyasyonları taklit eden dejeneratif değişiklikler literatürde bildirilenden daha düşük oranlarlarda bulundu. Sonuç: Sonuç olarak toplumumuzda, atlas ve axis’deki dejeneratif değişikliklerin sebeb olduğu baş ve boyun ağrılarının diğer toplumlara göre daha az oranlarda görülmesi beklenebilir. Bu ise daha ileri araştırmalar ile desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Atlas, axis, varyasyon, baş ağrısı, boyun ağrısı

Variations of Atlas and Axis

Hakkı Yeşilyurt1, Atıf Aydınlıoğlu2, Saadet Erdem3, Ahmet Kavaklı4, Ali Rıza Erdoğan1, Ali Daştan1
1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Erzurum
2Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Anatomi Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi anabilim Dalı, Van
4Fırat Universitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ

Aim: The craniocervical junction represents an anatomical region subject to disturbances resulted from anatomical variations as well as numerous syndromes. The aim of the present work is to investigate the variations of Atlas and Axis that can cause pathological symptoms in the craniocervical region. Metod: With this purpose, we examined adult specimens of 36 Atlas and 24 Axis from different age groups, which presented in our laboratories. Results: Some characteristic variants reported previously were observed, which showed parallel incidence with the literature. The incidence of arthrotic manifestations imitating variants were found to be lower than those of the literature. Conclusion: we might expect that in our population, the headache and neck pain resulted from the arthrotic formations of the atlas and the axis occurs in lower incidence in term of the other populations. This result should be supported by further studies.


Hakkı Yeşilyurt, Atıf Aydınlıoğlu, Saadet Erdem, Ahmet Kavaklı, Ali Rıza Erdoğan, Ali Daştan. Variations of Atlas and Axis. Van Med J. 2001; 8(3): 85-87
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale